V stredu 07.decembra 2022 žiačky Sofia Sladíková (zo 4. B) a Linda Labašová (z 2. A) úspešne reprezentovali našu školu na 6. ročníku súťaže v speve vianočných piesní pod názvom „Dominikova vianočná pieseň“. Obe dievčatá sa umiestnili vo svojich kategóriách na najvyšších pozíciách – získali zlaté pásmo. Srdečne im blahoželáme!

Spomínanú súťaž organizuje Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, ktorá sa nachádza na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach. Po trojročnej pandemickej pauze privítala súťažiacich zo škôl rôznych zriaďovateľov. Jedným z hlavných cieľov súťaže je vyzdvihnúť povedomie o osobnosti blahoslaveného o. Metoda Dominika Trčku, poukázať na krásu vianočných piesní a koledy aj v staroslovienskom jazyku a zároveň podporovať spoluprácu medzi  cirkevnými, štátnymi i súkromnými školami. V úvode sa k prítomným prihovoril riaditeľ školy o. Marek Horňák, ktorý zaželal všetkým spevákom príjemne prežité dopoludnie. Osobnosť bl. o. Metoda Dominika Trčku priblížil a odprezentoval duchovný správca školy o. Peter Pacák. O speváckych výkonoch rozhodovala odborná porota. Jej členmi boli Daniela Popovičová zo ZUŠ M. Hemerkovej, Darina Kompušová zo ZUŠ Jantárová a o. Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, ktorý prítomných potešil nádherným spevom vianočnej koledy V Viflejemi novina.