Božie Dieťa nech Vás 

nanovo obdarí pokojom, 

Láskou a odvahou, 

aby ste mohli naplniť poslanie, 

ktoré 

má pre Vás pripravené 

v nastávajúcom roku 2022

 

To Vám zo srdca prajú deti ZŠ s MŠ sv. Marka Križina Košice-Krásna

Sólo: Timotej Dinis 4.A

.