Umenie zmýva z duší prach každodennosti" Pablo Picasso
 
Multimediálna prednáška sprevádzaná filmovým kritikom Petrom Konečným bola venovaná základným informáciám z histórie svetového, ale i nášho filmu, reklamy a hudobných klipov. 
Poznať taký fenomén, akým je film, sa nedá ani za hodinu, ani za pol dňa, ale naši siedmaci, ôsmaci a deviataci dostali aspoň rýchly prehľad o filmových počiatkoch, názvoch jednotlivých záberov, o známych režiséroch nemej éry filmu, o šikovných Slovákoch, ktorí tvoria jedny z najlepších reklám o svete, o tom, ako sa jednotlivé druhy umenia prelínajú. 
Ako povedal Alan Rikman (nezabudnuteľný profesor Snape z filmu Harry Potter): „Herci sú nositeľmi zmeny. Film, divadelné predstavenie, hudobné dielo alebo kniha môžu priniesť zmenu. Dokážu zmeniť svet.“