Naša škola bola vybraná medzinárodným centrom IEA DPC Hamburg spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku do výskumnej vzorky 200 škôl, ktoré sa v roku 2023 zúčastnia hlavného merania medzinárodnej štúdie - Trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných vied.
Žiaci štvrtého ročníka vyplnia vedomostný test z matematiky a prírodných vied. Výsledky hlavného merania TIMSS 2023 sú po vyhodnotení zverejňované na celoštátnej úrovni .
 
Zároveň naša škola bola vybraná do výskumnej vzorky 200 škôl na Slovensku uvedeným medzinárodným centrom aj do hlavného merania medzinárodnej štúdie ICILS 2023 - Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti. Toto meranie prebieha v približne 30-tich krajinách celého sveta. Cieľovou skupinou štúdie na Slovensku sú žiaci 8. ročníka. Žiaci vyplnia test z počítačovej a informačnej gramotnosti.
 
Medzinárodná štúdia TIMSS 2023 a ICILS 2023 sa realizuje v elektronickej podobe prostredníctvom PC či notebookov.
 
Držme našim štvrtákom a ôsmakom palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.