Milá a inšpiratívna bývalá absolventka našej školy Mária Mrázková navštívila našich deviatakov, aby sa s nimi porozprávala o zaujímavých témach života. 
Najprv spoločne hľadali odpoveď na otázku,čo je úspech. Niečo málo im porozprávala o svojej ceste po svete, ktorá ju napokon po získaní rôznych skúseností vrátila späť domov. 
Na záver hovorila o základných princípoch, o odvahe, dôležistosti záľub, ale aj o angažovanosti, ktoré vedú nielen k pracovnému úspechu,  ale hlavne k radosti a zmysluplnému životu.