Tento týždeň sa za účasti všetkých 11 škôl okresu Košice IV konalo Okresné kolo v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ - McDonald’s Cup 2024.

Družstvo v zložení:

Matúš Čobirka, Katarína Nagyová, Daniel Pella, Natália Dinisová, Daniel Odermarský, Hugo Medve, Šimon Puškáš, Adam Vileník, Jaroslav Vibranský, Lenka a Kristína Štockové

reprezentovalo našu školu na jednotku s hviezdičkou a umiestnilo sa na perfektnom 2. mieste.

Víťazom a postupujúcim do krajského kola sa stalo družstvo zo ZŠ Užhorodská 39.

Našim reprezentantom srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa športových úspechov.