Milí žiaci,
 
od januára 2022 do 18. februára 2022
 
pokračujeme v zbere papiera.
 
Papier je možné odovzdať pani upratovačke
 
od 7:00 do 7:40 alebo od 13:00 do 16:30.
 
Papier by mal byť zviazaný a pokiaľ možno aj doma odvážený.
 
Doteraz sme spolu vyzbierali 4 520 kg, teda 4,5 t papiera.