Z iniciatívy Rady Európy v Štrassburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) koná každoročne 26.9. už od roku 2001. Naša škola sa zapája do tejto iniciatívy už niekoľko rokov. Keďže tento týždeň je zároveň aj Európskym týždňom športu, spájame tieto dve aktivity dokopy. Žiaci medzi sebou súťažia fyzicky aj vo vedomostiach. Tento rok sa do príprav zapojil aj Žiacky parlament pod vedením pani učiteľky Sarkovej. Bola im zverená príprava športovej časti. Tejto úlohy sa zhostili veľmi dobre, športové disciplíny boli kreatívne, zábavné, ale aj trošku fyzicky náročné. Po vedomostnej stránke žiaci plnili úlohy, kvízy a rôzne jazykolamy.  Tento rok Iniciatíva EDJ vyhlásila výzvu, a to navrhnúť logo pre EDJ. Veľa našich žiakov sa do tejto výzvy zapojilo a navrhli ozaj originálne logá. Žiacky parlament vyberie tie najlepšie, ktoré budú odmenené vecnými cenami, a zároveň oficiálne zapojené do celoeurópskej súťaže. Tak nám držte palce!