Dňa 29.3.2023 sa v priestoroch CVČ Domino na Popradskej ulici konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali piati žiaci a všetci boli porotou ocenení a vo svojich súťažných kategóriách sa umiestnili na popredných miestach.
 
Natália Fedorová - I. kategória - poézia - 3. miesto
Zoja Lacková - I. kategória - próza - 2. miesto
Mária Amália Pavlíková - II. kategória - poézia - 1. miesto - postup do regionálneho kola
Filip Fedor, V.B - II. kategória - próza - Čestné uznanie
Terézia Ogurčáková, VIII. roč. - III. kategória - poézia - 2. miesto
 
Všetkým súťažiacim blahoželáme ku krásnemu umiestneniu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.