Naša škola sa aj tento rok zapojila do Európskeho dňa jazykov. Je to udalosť medzinárodného charakteru v rámci Európy, ktorej cieľom je poukázať na jazykovú ako aj kultúrnu rozmanitosť európskych krajín. Tento ročník sme sa zamerali na rozlohou malé krajiny. Úlohou žiakov II. stupňa bolo  pripraviť prezentáciu o danej krajine, jej kultúre, jazyku a iných zaujímavostiach. Žiaci pracovali v skupinách a následne prezentovali pripravené projekty pred ostatnými použitím video aj audiotechniky. Tento deň sme taktiež spojili s Medzinárodným dňom športu. Vybrané športové aktivity boli typické pre jednotlivé krajiny. Cieľom dňa bolo zabaviť sa, zašportovať si, niečo nové sa naučiť, trénovať sa v spolupráci a v neposlednom rade vyskúšať si vystupovanie pred publikom.