V pondelok 17.4.2023 nás navštívila Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica s hodinou dejepisu pod názvom Cesta slovenskou históriou – Od Viedne k Štúrovcom. Herci nás v dvoch predstaveniach (pre 1. a 2. stupeň) vtipnou a zábavnou formou previedli našimi dejinami od tureckých vpádov, cez Jánošíka a Máriu Teréziu až po Bernoláka či Ľudovíta Štúra. Okrem iného sme sa dozvedeli, kto zaviedol pomenovanie ulíc a číslovanie domov, ako vznikla viedenská káva či ako to bolo s našou slovenskou hymnou. Do deja sa zapojili aj samotní žiaci a veruže sa u nás našiel rúči Jánošík. Predstavenie dotvárali dobové kostýmy a kulisy, a tiež sme mali možnosť vidieť historické zbrane aj profesionálne šermiarske súboje. Veríme, že aj toto predstavenie pomohlo priblížiť žiakom kúsok našej minulosti a najmä prispelo k pestovaniu vzťahu k histórii.