Vo štvrtok 12. 10. 2023 sa žiaci 1. A a 1. B so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili katechézy o Fatimskej Panne Márii a o sv. Františkovi, sv. Hyacinte a Lucii v Dome Panny Márie v Ždani.

Stretnutie začalo sv. omšou v miestnej kaplnke, ktorú slúžil náš školský pán kaplán František Sokyra. Po nej nasledovalo osobné požehnanie Eucharistiou, katechéza, modlitba Radostného ruženca, práca s pracovnými lisatmi a prehliadka výstavky o fatimských deťoch.

Pani Dana Kolodziejová z Rodinného spoločenstva Fatima žiakom priblížila Fatimské posolstvo a život troch fatimských detí. Prváci sa takto na pár hodín ocitli v Škole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ide o program pre deti školského veku, inšpirovaný Deťmi Eucharistie – vzdelávacím a evanjelizačným programom duchovného formovania detí Medzinárodného svetového apoštolátu Fatimy. Základom je úcta k Eucharistii a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Posolstvo z Fatimy môže pomôcť deťom, mladým ľuďom a aj dospelým obnoviť život modlitby, obety a pokánia rastúc v cnosti, milosti a svätosti vo svojich rodinách.

Viac na: Škola Nep. srdca Panny Márie – Rodinné spoločenstvo Fatima | DOM PANNY MÁRIE (rsfatima.sk)