Dňa 6.4.2022 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie do Východoslovenského múzea, Kde navštívili stálu expozíciu Košický zlatý poklad.Cestou domov si prešli Hlavnú ulicu, kde sa zastavili pri najdôležitejších pamiatkach nášho mesta.