Pri príležitosti Dňa katolíckych učiteľov z rúk otca arcibiskupa Bernarda Bobera prevzali ocenenie - medailu sv. Ondreja - naši učitelia:
 
Mgr. Juraj Kardoš, zástupca riaditeľky školy
 
Mgr. Marek Beregsászi, učiteľ druhého stupňa
 
PaedDr. Františka Fecková, učiteľka prvého stupňa
 
Deň Katolíckych učiteľov je 7. apríla. V tento deň si pripomíname úmrtie rehoľníka Jána de la Salle, ktorý bol vyhlásený za nebeského ochrancu učiteľov a vychovávateľov.
 
Vyjadrujeme vrelú vďaku oceneným učiteľom za ich neúnavnú prácu pre našich žiakov a katolícke školstvo, a vyprosujeme im veľa Božích milostí. 
 
Viac sa dočítate na: