V uplynulých dňoch žiaci 2.ročníka absolvovali korčuliarsky kurz na Zimnom štadióne v Čani pod vedením kvalifikovaných tréneriek z Korčuľkova. Hrovými aktivitami si všetci osvojili základy korčuľovania. Ich pokroky mohli rodičia denne sledovať v krátkych videách na Facebooku Korčuľkovo. Deti 5 dní vytrvalo bojovali so šmykľavým ľadom a odmenou im boli radosť z pohybu, veselé zážitky a krásne medaily.