Vo štvrtok 10.11.2022 žiaci 9.A písali testovanie Komparo 9. Testovanie bolo zamerané na matematiku a na slovenský jazyk a literatúru. Žiaci si v ňom overili svoje vedomosti pred Testovaním 9, ktoré ich čaká v marci 2023.