Adresa školy:

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina

Rehoľná 2  

04018 Košice-Krásna

 

Prevádzková doba školy :
od 6,00 - 18,00 hod

V čase vyučovania:
od 7,45 do 11,30 hod je brána uzamknutá.

V prípade potreby ZAZVOŇTE a privolajte službukonajúcu upratovačku, resp. volajte priamo na pracovisko.
Pri vstupe do budovy, prosíme Váš pohyb v organizácii označiť zápisom.
Za porozumenie ďakujeme.

Dôležité telefónne čísla :
Materská škola :  0911 938 796
Základná škola:   0911 938 843
Školská jedáleň:      055/6852 635

Riaditeľka školy: 055/6852 412,    0911 938 825

 

Mailový kontakt :

 

IČO: 319 42 199

DIČ: 202 120 8739

 

PaedDr. Veronika Becová - riaditeľka školy
055/ 6852 412, 0911 938 825

Mgr. Juraj Kardoš - zástupca riaditeľa školy pre ZŠ
0911 938 843

Mgr. Viktória Oráčová - zástupca riaditeľa školy pre MŠ
0911 938 796

Irena Matisová - vedúca školskej jedálne
055 / 68 52 635