Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

 

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

 

otvára

svoje brány pre žiakov základnej školy a detí materskej školy

pri príležitosti začiatku školského roka 2016/2017.

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční

dňa 5. septembra 2016

 

...viac v článku...

Prijatie našej pani učiteľky u prezidenta Andreja Kisku

Dňa 23. 6. 2016 prijal v prezidentskom paláci pán prezident Andrej Kiska víťazov tohtoročnej ankety o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku Zlatý Amos, medzi ktorými bola aj naša pani učiteľka Františka Fecková.

Anglická omša

Ako už je na našej škole dlhoročným zvykom, v stredu začíname náš deň svätou omšou. Ani 8. júna sme túto tradíciu neporušili, no bežný pozorovateľ by v porovnaní s ostatnými stredami našiel pár rozdielov. Navštívil nás pán kaplán Jozef Barlaš, ktorý nám okrem liturgie slova odslúžil celú omšu v anglickom jazyku. Zahanbiť sa nedal ani náš školský zbor, ktorý spieval výlučne v angličtine.

Všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a do realizácie svätej omše úprimne ďakujeme.

 

foto v článku

Morálne oceňovanie žiakov

„Múdrosť nájdu tí, čo ju hľadajú.“ (Múd 6, 12)

 

Dňa 22. VI. 2016 sme sa zúčastnili slávnostného stretnutia pri príležitosti ukončenia školského roka 2015/2016 a morálneho oceňovania žiakov v katolíckych školách Košickej arcidiecézy. Medzi ocenenými žiakmi boli aj dve deviatačky našej školy – Michaela Čontošová a Antónia Nagyová, ktoré z rúk generálneho vikára Mons. Pavla Drába prijali ďakovné listy za dosiahnuté výborné študijné výsledky a reprezentáciu katolíckej školy.

K tomuto poďakovaniu sa pripájame s prianím, aby aj naďalej dosahovali nielen výborné študijné výsledky, ale predovšetkým hľadali a nachádzali životnú múdrosť.

 

foto v článku

Výlet s pánom kaplánom

Dňa 20. 6. 2016 pozval pán kaplán Peter Sabol žiakov 2.A a 7. ročníka na výlet do Obišoviec. Žiaci si ho zaslúžili výhrou v celoročnej súťaži, ktorú pán kaplán pre žiakov školy zorganizoval. Obidve triedy sa umiestnili na prvom mieste. Triedy, ktoré sa umiestnili na 2. a 3. mieste vyslali svojich zástupcov. Program sa začal v kostole v Obišovaciach  predstavením histórie daného  pútnického miesta miestnym pánom farárom. Pokračovali sme svätou omšou a po nej nás čakala skvelá opekačka vo farskej záhrade. Veľmi pekne ďakujeme!

Školský výlet do V. Tatier

V piatok 24. júna 2016 navštívili žiaci 5. a  6. ročníka so svojimi triednymi učiteľmi Vysoké Tatry. Celý deň bol bohatý na množstvo zážitkov. Hneď prvým bola cesta visutou lanovkou z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso, ktoré leží v nadmorskej výške 1754 m.n.m., čo prinieslo bonus v podobe príjemných 23 °C oproti tropickým horúčavám doma :) . Všetci žiaci sa prejavili ako zdatní turisti a bez ťažkostí absolvovali 2-hodinovú túru po Tatranskej magistrále až na Hrebienok. Odmenou za námahu bola návšteva Tricklandie - galérie trick-artového umenia - v Starom Smokovci, kde sme podľahli čaru ilúzií a očných klamov. Vďaka meškaniu vlaku sme si výlet predĺžili takmer o hodinu, a tak sme sa domov vrátili neskoro večer síce unavení, ale plní dojmov a veselých zážitkov. (foto a video v článku)