KARNEVAL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Dňa 16.11.2016 sa konal KARNEVAL VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Kreativita rodičov a žiakov bola nápaditá. Ako pominulé roky, ani tento rok nesklamali svojou šikovnosťou a vyrobili si nádherné a zaujímavé masky svojich obľúbených svätých. Žiaci  sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali. Tento rok sme mali pre nich pripravenú aj takú, „netradičnú tombolu“, kde mali možnosť ukázať svoj talent (spevom, tancom, básničkou...), za čo dostali malé odmeny. Samozrejme, vybrať tú najkrajšiu masku spomedzi všetkých je niekedy veľmi ťažké. Preto sme sa tento rok rozhodli odmeniť všetky deti malou sladkosťou. Všetkým sa zábava veľmi páčila. O výbornej atmosfére počas celého karnevalu svedčia aj naše fotografie.

(foto v článku)

DOMIMIKOVA VIANOČNÁ PIESEŇ

2. decembra sme sa opäť zúčastnili 3. ročníka speváckej súťaže 
DOMIMIKOVA VIANOČNÁ PIESEŇ.
 
Aj tento rok sme súťažili vo všetkých troch kategóriách. 
V 1. kategórii - sólo 1. - 2. ročník - si Terézia Ogurčáková z II. ročníka vyspievala 2. miesto. 
Anna Mária Pavlíkova zo IV. ročníka si v 2 kategórii - sólo 3. - 4. ročník - vyspievala Cenu poroty za výnimočný umelecký prejav. 
V 3. kategórii - duo 1. - 4. ročník - nás reprezentovali Alexandra Anna Ducárova a Viktória Helena Ducárová z III. A, 
ktoré si vyspievali 2. miesto. 
Dievčatám srdečne blahoželáme a povzbudzujeme ich k ďalšiemu rozvíjaniu talentov.

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

začneme vo štvrtok

8. decembra 2016 sv. omšou v školskej kaplnke.

Tento deň pokračujeme vo všetkých triedach blokovým vyučovaním so zameraním na finančnú gramotnosť.

Žiaci 6. a 8. ročníka budú mať v jednom bloku

Deň patróna s pánom kaplánom Michalom

a žiaci  6. , 7. a 8. ročníka píšu v jednom bloku Pytagoriádu.

Dňa 8. decembra 2016 končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou.

RETRODISCO

V stredu, dňa 16.11.2016, sa žiaci 2. stupňa našej školy  zabávali na Retro diskotéke v štýle  50.-90. rokov 20. storočia.  Organizátori – žiaci 8. ročníka a Žiacky parlament – pre nás pripravili večer plný zábavy a hitov, na ktorých vyrastali naši rodičia a starí rodičia.  Tí si doma zaspomínali na módu svojich mladých čias a vďaka nim sme sa predviedli v originálnych šatách  a kostýmoch. Spomedzi nich boli v závere diskotéky vyhlásené  najlepšie ,,retro  outfity” v štýle Pomády či “šušťákovej módy”.  Radosť z príjemného večera bola umocnená nadchádzajúcim voľným dňom – 17. novembrom, ktorý nám tiež významne pripomína tieto časy ... (foto v článku)

Výstava úspechov

V kaštieli Krásna prebieha výstava

 

úspechov žiakov našej školy

 

v okresných, krajských a celoslovenských kolách

 

športových, vedomostných a umeleckých súťaží.

 

KOZMIX AJ V NAŠEJ ŠKOLE

Kamarát Kozmix, veselý mimozemšťan pristál vo viacerých triedach prvého stupňa slovenských základných škôl. Sme radi, že neobišiel ani našu školu. Pomáha našim tretiakom zvládať školské povinnosti. Alebo je to  naopak? Oni učia jeho tajomstvám toho sveta. Veď sú to múdri a šikovní žiaci a on cudzinec z inej planéty, ktorý by tú našu veľmi rád spoznal.

Žiakom III. A a III. B triedy, tak na vyučovaní okrem klasických učebníc a zošitov pribudla na školskej lavici elektronická pomôcka – tablet, pomocou ktorého sa dostanú k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu na portáli KOZMIX. Ten učitelia a žiaci využívajú v rámci celoslovenského projektu Moja prvá škola. Pri učení  majú k dispozícii pútavé animácie, videá, interaktívne cvičenia vo všetkých vyučovacích predmetoch. Je rovnako vhodný aj na domácu prípravu žiakov. A tak namiesto hrania rôznych počítačových hier si žiaci radi precvičujú násobilku, či uvažujú nad tým, ako sa píše pozvánka či oznam. Na elektronické domáce úlohy sa doslova tešia.

(pokračovanie a foto v článku)