Deň otvorených dverí 2020

Pri adventnom venci...

 

Dňa 12. 12. 2019 o 16,00 sa žiaci našej materskej a základnej školy stretli spolu so svojimi rodičmi i starými rodičmi v telocvični školy. Pre všetkých hostí si pripravili krásny adventný program, v ktorom sa zamýšľali nad podstatou adventu. Krásnym programom vyjadrili atribúty, ktoré nám symbolizujú štyri sviece na adventnom venci - pokoj, vieru, lásku a nádej. Aj takýmto spôsobom chceli poukázať na pravý zmysel adventu, ktorý sa vyznačuje dvojakým očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého  príchodu na konci času

 

Po skončení programu sa všetci mohli zúčastniť vianočných trhov, kde si mohli zakúpiť rôzne vlastnoručne vyrobené dekorácie, vianočné ozdoby a iné drobnosti od našich žiakov, či ich mamičiek. Predávali sa aj medovníčky, ktoré upiekli žiaci druhého stupňa. Ako tradične, aj tento rok sa predával vianočný punč. Výťažok z vianočnej burzy bude použitý na zveľadenie našej školy. (fotoalbum v článku)

OK Olympiády zo SJL

Gratulujeme našej žiačke Kataríne Klikovej ku krásnemu 3. miestu na Okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
 
Taktiež gratulujeme úspešným riešiteľom školského kola:
1. Katarína Kliková  (9. ročník) 
2. Marianna Vargová  (9. ročník) 
3. Kristína Bodnárová (9. ročník) 
4. Tomáš Mihalik (8. ročník)
5. Tomáš Figura (8. ročník)
 

Vianočná knižka sa otvára

Predvianočné obdobie sa vždy zaplní množstvom zaujímavých akcií a podujatí, ktoré sú úzko späté s umením. Jednou z nich je Vianočná knižka sa otvára, ktorá je podujatím Knižnice pre mládež mesta Košice, do ktorého sa zapojila spolu s našou školskou knižnicou aj naša škola.
 
V rámci tohto podujatia nás navštívila a našim tretiakom a štvrtákom čítala, na otázky odpovedala a svoje podpisy rozdávala spisovateľka Katarína Škorupová. Tešíme sa, že mohla byť so svojimi veselými knihami súčasťou našej školskej predvianočnej atmosféry.
 

Vianočné vystúpenie

Posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny sa spája už tradične s krátkym vystúpením žiakov nášho Literárno-dramatického krúžku. 
Tento rok si pre nás pripravili predstavenie Päť elementov, ktorým nám pripomenuli, ktorý element je pre náš život najdôležitejší. (kliknite na obrázok)
 

PROJEKT