Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice – Krásna podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje žiakom  

dňa 21.11.2018 (streda) riaditeľské voľno

z prevádzkových dôvodov – Testovanie5-2018

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň

Ø  ŠKD pri Základnej škole s MŠ sv. Marka Križina, 

nebude v prevádzke

Ø  Materská škola pri ZŠ  s MŠ sv. Marka Križina,

bude v prevádzke

                                                          PaedDr. Veronika BECOVÁ

                                                                                                     riaditeľka školy

 

Konzultácie pre rodičov

 

Triedny aktív

rodičovského spoločenstva

sa uskutoční dňa 14. 11. 2018

od 15,00 – 16, 30 hod.

v jednotlivých triedach

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice.

Záložka do knihy spája školy

Aj tento rok sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Je organizovaná už deviaty rok a teší sa záujmu a radosti žiakov. Jej nosnou témou pre deviaty ročník bol slogan: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

So zaujímavou témou sa naši žiaci prvého aj druhého stupňa popasovali veľmi tvorivo, a to nielen motívmi, ale aj formami. A tak začiatkom novembra poputovali na našu partnerskú školu do Kolína zmes starších, známych, ale i menej známych, klasických, ale aj moderných rozprávkových postavičiek z kníh, či televíznych obrazoviek. Nechýbali ani rozprávkové magické predmety, či farebné znázornenia nekončiacich priestorov. 

Naša partnerská škola prekvapila našich žiakov krásnym spracovaním rôznych bájok aj s ich ponaučeniami. Samozrejme, rozprávky a príbehy nepoznajú hranice a to sa ukázalo aj v našej výmene. Niekoľko rozprávkových postáv, ktoré k nám poštou dorazili, v inom formáte od nás putovali za hranice. Ďakujeme našej partnerskej škole za inšpiráciu a radosť! (foto v článku)

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

Exkurzia "Literárne Košice"

Koľko žiakov sa zmestí do našej telocvične? A koľko žiakov sa v nej vyspí? Ako dobre môžu odpovedať na rôzne otázky z gramatiky a literatúry? Koľko hodín potrebujú mladí, aby sa vzájomne spoznali?

Na všetky tieto otázky nám zodpovedala naša tohoročná literárna exkurzia, ktorá bola veľmi špeciálna. V prvom rade to bola exkurzia, počas ktorej sme nemuseli vycestovať za Košice. V druhom rade to nebola iba naša exkurzia. Aby bola veselšia a zaujímavejšia, pozvali sme na ňu žiakov z ďalších troch škôl zo Slovenska.

A tak, vo štvrtok po vyučovaní k nám dorazili  siedmaci, ôsmaci a deviataci zo

ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikoch

ZŠ s MŠ vo Vištuku a

Spojenej evanjelickej školy Evanjelické gymnázium J. Tranovského v Liptovskom Mikuláši.

A bolo nám spolu veselo a dobre!

V prvý deň si žiaci spolu prezreli náš Kaštieľ a zasúťažili si v rôznych športových aktivitách. Potom nasledoval Literárno-gramatický kvíz, po ktorom nasledovala diskotéka. Statočne vyčerpaní z cestovania, športovania a tancovania si žiaci aspoň trochu oddýchli a pospali pred piatkovým programom.

Naše pani sprievodkyne na nás čakali pred Vedeckou knižnicou a obe skupiny previedli nielen Košicami, ale nám priblížili aj rôzne literárne postavy Košíc. Spoločný čas sme ukončili v centre mesta prísľubom ďalšej spoločnej exkurzie. Tá sa bude konať vo Vištuku a bude sa volať Tour d'Štúr. Už teraz sa tešíme, čo si pre nás naši noví kamaráti na leto pripravili! (foto v článku)

Karneval svätých 2018

V pondelok 29. 10. 2018 sa v školskej telocvični uskutočnil Karneval všetkých svätých pre deti z našej MŠ a žiakov z 1. stupňa.

Vďaka šikovným rodičom, učiteľom a deťom sme tak mali možnosť privítať v našej škole vzácnych hostí z neba, napr.: bl. Titusa Zemana, bl. Anku Kolesárovú, sv. Jána Pavla II., sv. Dominika Savia, sv. Teréziu z Lisieaux, sv. Marka Križina, sv. Luciu, sv. Alžbetu Uhorskú, sv. Dorotu, sv. Mateja, sv. Matúša... Pri tanci a karnevalovej zábave ich sprevádzalo množstvo anjelov a archanjelov.

Svätci sú pre nás vzorom lásky k Bohu a k ľuďom. Počas svojho života sa snažili v sebe rozvíjať najmä 3 čnosti: vieru, nádej a lásku. (+FOTO)

Land art - tvoríme v prírode

 

Vďaka krásnemu jesennému počasiu si žiaci 2. ročníka

na hodinách Výtvarnej výchovy vyskúšali tvorenie v prírode

LAND ART.

Tvorili nadšene, v skupinách i samostatne.

Pozrite sa, ako sa im darilo. Pre potešenie... (foto v článku)