Svetový deň zdravej výživy

ZBER PAPIERA

Ekotopfilm

Dňa 17.10.2017 sa tretiaci a štvrtáci našej školy zúčastnili medzinárodného filmového festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji v Kasárňach/Kulturparku. Tento festival si kladie za úlohu prostredníctvom krátkych filmov a sprievodného programu sprostredkovať posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia. Veríme, že inšpiratívne krátke filmy a sprievodné aktivity žiakov oslovili a zanechali priestor na ďalšie uvažovanie o svete okolo nás. Okrem zážitkov a nových vedomostí si jednotlivé triedy priniesli domov aj sadeničky ihličnatých stromčekov, ktoré si čoskoro vysadia na školskom dvore. (foto v článku)

OK v cezpoľnom behu

Mladší žiaci S. Kocur, T. Mihálik, T. Marcin
 si v konkurencii siedmich škôl vybojovali vynikajúce 2. miesto.
 
Mladšie žiačky S. Cisneros, L. Ducárová, K. Genčúrová
si v konkurencii siedmich škôl vybojovali vynikajúce 3. miesto.
 
Starší žiaci L. Poprocký, P. Timko, J. Fecko
si v konkurencii deviatich škôl vybojovali vynikajúce 3. miesto.
 
(foto v článku)
 
Blahoželáme!
 

Púť do Obišoviec

Sté výročie posledného zjavenia vo Fatime naša škola oslávila púťou do arcidiecéznej mariánskej svätyne v Obišovciach. Starší žiaci putovali vlakom, mladší sa presúvali autobusmi. 

Po zaujímavej prednáške miestneho pána farára sme spoločne slávili svätú omšu. Povzbudení príkladom Panny Márie a obohatení (aj) o duchovné zážitky sme sa vrátili domov. (foto v článku)
 

„MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC.“

 
„Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ 
 
A preto aj tento rok sa naša škola pripojila k miliónu detí z takmer 70 krajín sveta, ktoré sa dňa 18. októbra 2017 o 9. hodine zjednotili v modlitbe posvätného ruženca, ktorou spoločne vyprosovali mier a pokoj vo svete.
(foto v článku)