Testovanie 5

Dňa 20. novembra 2019 (streda)

sa uskutoční testovanie žiakov 5.ročníka ZŠ z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na našej škole sa uskutoční Testovanie 5 v papierovej forme. Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací program ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav zručností a vedomostí žiakov.
Všetkým žiakom 5. ročníka držíme palce a vyprosujeme pokojnú myseľ, rozvahu, aby úspešne zvládli Testovanie 5.

 

Žiaci 1. stupňa sa učia podľa rozvrhu hodín.

Sv. omša v kaplnke nebude.


Žiaci 2. stupňa sa zúčastnia filmového predstavenia.

Číta celá rodina

Už tradične sa naša škola zapája do Festivalu Číta celá rodina, v rámci ktorého máme vždy možnosť stretnúť súčasných slovenských autorov. Aj tento rok k nám zavítala naozaj zaujímavá pani spisovateľka, respektíve  šéfredaktorka pani Lenka Šingovská, ktorá chce svojimi aktivitami poukázať na to, hodnoty, ktoré nás obklopujú boli vytvorené pre náš lepší život a že je ich dôležité uchovávať a starať sa o ne.
Pani Šingovská nám predstavila krásne knižné publikácie pre malých i väčších, v ktorých opisuje krásy Slovenska v dvoch jazykoch - v slovenčine i v angličtine, a ktoré boli pôvodne určené pre deti Slovákov v zahraničí. Veríme, že sa naša návšteva žiakom naozaj páčila. (foto v článku)
 

Záložka do knihy spája školy

Stalo sa už peknou tradíciou našej školskej jesene byť súčasťou česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.
 
Témou akcie tohto roku bolo List za listom - čítam rád. Zapojili sa do nej žiaci druhého stupňa a našou partnerskou školou bola česká škola v Moravskom Havířove. 
 
Žiaci ukázali pri tvorbe záložiek svoju tvorivosť a šikovnosť. Veríme, že na oboch stranách sa žiaci potešili tomuto malému vzájomnému darčeku. +video
 
 

Výstava fotografií krojov

Pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším sa dňa 25. 10. 2019 pre žiakov našej školy konala v kaštieli výstava fotografií krojov, ktoré naše babky a prababky v Krásnej nosili ešte donedávna. Pomaly sa už tento tradičný spôsob odievania vytráca z našich ulíc, preto sme chceli žiakom pripomenúť, ako sa ženičky v Krásnej ešte v nedávnej minulosti obliekali.

Autorkou fotografií je mladá fotografka Alžbeta Schnurerová, ktorá študovala na Fakulte Umení v Košiciach. Na fotografiách zachytila pani Bojkunovú, pochádzajúcu z Krásnej, oblečenú vo svojich pestrých a rôznorodých krojoch. Vytvorila tak sériu nádherných fotografií, na ktorých sú zobrazené ženské kroje z Krásnej na rôzne príležitosti napr. slávnostné, smútočné, do kostola, do záhrady, či do súboru.

Žiakov výstava nielen zaujala, ale i vyvolala mnohé otázky. Obdivovali kombinácie i pestrosť jednotlivých kusov oblečenia, ich farby, vzory či výšivky. Sme radi, že sme cez nádherné fotografie mohli nakuknúť do kultúrneho dedičstva našich predkov. Autorke ďakujeme, že sa toto vzácne bohatstvo aj takým spôsobom uchová pre ďalšie generácie.

Ekotopfilm festival

Zmeníme našu planétu alebo zmeníme seba? Aj túto otázku sme si položili s našimi žiakmi druhého stupňa na Ekotopfilm festivale. Spolu sme si pozreli niekoľko krátkych filmov, ktoré nás prinútili zamyslieť sa nad tým, ako svojím správaním meníme prostredie, ktoré nutne pre svoj život potrebujú nielen zvieratá, ale aj my-ľudia. Zistili sme niečo nové o možnosti šetriť energiu, ako môžeme pomôcť lesom na Sumatre, či korytnačkám. 
Sme radi, že sa môžeme zúčastniť tohto festivalu, lebo nám záleží na tom, akú planétu prenecháme ďalším generáciám. (foto v článku)
 
 

PROJEKT