Návšteva u starostu

Na pozvanie pána starostu JUDr. Mareka Kažimíra sa 25. januára 2018 na pôde Miestneho úradu uskutočnilo stretnutie členov našej Žiackej školskej rady s pánom starostom. Počas hodinového stretnutia nám pán starosta vysvetlil fungovanie miestnej samosprávy, kompetencie a náplň práce starostu, aktuálne riešené otázky. Zároveň ho zaujímalo, čo sa nám mladým v Krásnej páči a nepáči. Pochválili sme ihriská, ktoré tu v posledných rokoch pribudli, kaštieľ i akcie, ktoré sa v Krásnej konajú. Prekáža nám však zlý stav ciest a chodníkov a chýbajú nám cyklistické chodníky v samotnej Krásnej. Tiež sme navrhovali, aby sa konalo viac akcií určených práve pre mladých.

Od pána starostu sme všetci mladí zároveň dostali konkrétnu úlohu: v najbližších týždňoch hlasovaním vybrať najlepší spomedzi troch návrhov (modelov) na vytvorenie športovo-rekreačného areálu v priestoroch školskej záhrady.

Ďakujeme pánu starostovi za príjemné stretnutie a darčeky v podobe knihy o Krásnej a drobných spomienkových predmetov, a veríme, že toto stretnutie nebolo posledné.

Pomoc chudobným

V predvianočnom čase sme na našej škole zorganizovali zbierku detských kníh a predaj výrobkov pre občianske združenie Maják nádeje, ktoré sa venuje opusteným matkám s deťmi a rodinám v núdzi.

Výťažok z predaja levanduľových srdiečok, voňavých mydiel, náramkov, ručne šitých tašiek a obrusov činil 406 eur. Taktiež sa vyzbieralo takmer 40 detských kníh, z ktorých väčšina poputovala ako vianočné darčeky deťom z chudobných rodín, tým ostatným sa potešili deti v ŠKD.

http://www.majak-nadeje.eu/890-zbierka-detskych-knih-na-zs-s-ms-sv-m-krizina-v-krasnej

V týchto dňoch pred sviatkom sv. Valentína si môžeme opäť zakúpiť výrobky z Majáku nádeje v rámci akcie Valentín od chudobných. Kúpou vankúšov či voňavých sviečok môžeme na tento sviatok urobiť radosť svojim blízkym a zároveň pomôcť chudobným rodinám.

 

Zápis detí do MŠ

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019:

Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy

Termín podávania žiadosti: 2. 5. 2018 – 10. 5. 2018

od 8,00 hod. do 15,00 hod

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a Kritéria na prijatie sú zverejnené

na internetovej stránke školy: www.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.

ZBER PAPIERA

Relikvie sv. fatimských detí

17. januára navštívila našu školu sestra Bronislava z rádu Milosrdných sestier sv. Vincenta, ktorá doniesla relikvie sv. fatimských detí Františka a Hyacinty. Žiakom predstavila život detí. V krátkom videu ukázala zaujímavé miesta vo Fatime: rodné domy detí, miesto zjavenia anjela a baziliku na mieste zjavenia Panny Márie. Predstavila aj pútnické miesto Fatimu v súčasnosti: sv. omše, procesie a modlitby sv. ruženca. Vysvetlila žiakom význam relikvií a povzbudila nás všetkých k úprimnej modlitbe k Božej Matke. V závere krátkej prednášky bola možnosť uctiť si relikvie svätých detí.

Ďakujeme sestre Bronislave za túto obohacujúcu chvíľu, že nám doniesla kúsok Fatimy do našej školy. (foto v článku)

 

DOMINIKOVA VIANOČNÁ PIESEŇ

Dňa 7. XII. 2017 sme sa zúčastnili súťaže Dominikova vianočná pieseň, kde si sólisti Amália Mária Pavlíková z I. roč. a Lukáš Marcin zo IV. B vyspievali zlaté pásmo a sestry Alexandra Anna a Viktória Helena Ducárové zo IV. A si v kategórii duo vyspievali strieborné pásmo. Malým talentom blahoželáme a povzbudzujeme ich, aby ich milé detské hlásky aj naďalej potešovali ľudské srdcia.