Výberové konanie

MISIA MODRÁ PLANÉTA - 4.B

Denne počúvame správy o problémoch v súvislosti s klimatickými zmenami. Zažívame na vlastnej koži dôsledky globálneho otepľovania. Ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj patrí medzi najnaliehavejšie problémy, ktoré ľudstvo musí akútne riešiť. Aj žiaci 4.B triedy našej školy sa touto problematikou zaoberali a to veľmi intenzívne počas celoročného projektu, ktorý mal názov Misia modrá planéta.

Formou projektového vyučovania žiaci absolvovali hravou formou vzdelávacie aktivity k prierezovej oblasti Environmentálna výchova  pre 1. stupeň ZŠ.  Skupinová práca bola doplnená o zážitkové a terénne aktivity. Precvičovanie učiva sa realizovalo aj cez digitálny obsah. 

Týmto projektom boli žiaci vtiahnutí do problematiky cez hru, ktorej podstatou bolo osídliť novú planétu a pripraviť podmienky na zdravý život jej obyvateľov, ale vyvarovať sa chýb, ktoré ľudstvo urobilo na Zemi. Žiaci v skupinách plnili enviromisie v štyroch kľúčových oblastiach: Energie, Doprava, Odpad a Zdravý životný štýl. Riešili rôzne problémy a zamýšľali sa nad dopadom svojich návrhov na životné prostredie. Práca v skupinách, objaviteľské a bádateľské aktivity ponúkali priestor aj na rozvoj ďalších zručností žiakov ako sú komunikácia, argumentácia a kritické myslenie. Výsledok svojej práce zavŕšili prezentáciou pre rodičov, ale i pre kamarátov zo 4.A.

Tento projekt poskytol žiakom množstvo impulzov na premýšľanie, námetov a praktických rád na to, aby mohli vedomosti aplikovať v bežnom živote. Priniesol im skúsenosť, že učenie môže byť zábavné a nemusí sa odohrávať vždy len v školskej lavici. Veríme, že pre žiakov bude tento projekt dôležitým odrazovým miestom v ich vzťahu k ochrane životného prostredia. Že budú túžiť chrániť našu prírodu a v praktických situáciách využijú poznatky, ktoré sa naučili. (foto v článku)

Školský výlet žiakov 6.A

Žiaci 6. A triedy si za svoj školský výlet vybrali návštevu Belianskych a Vysokých Tatier s ambicióznym programom. Vďaka objednanej preprave mikrobusom sa však tento program podarilo pohodlne naplniť. Začali sme hneď zrána návštevou najvyššie položenej slovenskej jaskyne - Belianskej jaskyne. Pri teplote 5°C, dĺžke 1300 m a počtom schodov prevyšujúcim číslo 800 to bola zároveň fyzicky najnáročnejšia časť výletu. Ešte pred obedom sme sa presunuli do Bachledovej doliny. Lanovka nás vyviezla až k Chodníku korunami stromov. Prechádzka na čerstvom vzduchu, ponad stromy, s nenáročným výstupom na vyhliadkovu vežu predsa nemôže nikomu uškodiť. Pochôdzna sieť vo výške 32 m nad zemou však bola pre niektorých príliš silnou výzvou. Naproti tomu, cesta smerom dole tobogánom bola pre mnohých vítanou skratkou. Všetci sme sa zišli opäť pri lanovke, ktorá nás dopravila prakticky až k dverám mikrobusu, ktorým sme sa previezli do centra Vysokých Tatier - Starého Smokovca. Tu sme mali naplánovaný obed. Čo sme však nemali naplánované, bolo stretnutie s hviezdou slovenského lyžovania, Andreasom Žampom a jeho tímom. Počas obedu sme zažili aj premenlivosť tatranského počasia. Krátky, ale výdatný, letný dážď sme prečkali v suchu, v reštaurácii. Akurát ten presun do 50m vzdialenej Tricklandie bol veselo pokropený. Tricklandia v St. Smokovci je už známou atrakciou. Strávili sme v nej hodinu a pol. Fotili a blúdili sme statočne. Keď už nám bolo tak akurát, doplnili sme zásoby v miestnych potravinách, nastúpili do  mikrobusu a vydali sme sa na poslednú časť výletu, na Štrbské pleso. Spoločná fotka pri jazere bola posledným bodom v pláne výletu. Nasledoval už len hodinový rozchod a stretnutie pri našom neúnavne pripravenom mikrobuse. Cesta domov zbehla rýchlo. Ani si z nej veľa nepamätáme. Nevadí, máme predsa kopu pekných zážitkov z celého dňa.

Ocenenie žiakov

Každoročne sa v závere školského roka v Košickej arcidiecéze uskutoční slávnosť morálneho oceňovania žiakov a študentov katolíckych škôl arcidiecézy. Po dvojročnej prestávke (kvôli pandémii) si v pondelok 20. júna vybraní žiaci prebrali morálne ocenenie pri slávnosti, ktorá sa konala v kostole Ducha Svätého v Košiciach.

Po svätej omši v príhovore žiakom riaditeľ školského úradu Mgr. Miroslav Jacko vyzdvihol ich úspechy a Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup – generálny vikár Košickej arcidiecézy, následne osobne zagratuloval a odovzdal ďakovné listy oceneným žiakom a študentom katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Za našu školu boli ocenené žiačky IX. ročníka: 

Anna Mária Pavlíková Ema Matvijová

Do ďalšieho štúdia im želáme a vyprosujeme Božie požehnanie,

veľa darov Ducha Svätého a všetky potrebné milosti.

ŠKOLA V PRÍRODE – SMEROVKY

Tridsaťštyri žiakov štvrtých ročníkov spolu s triednymi učiteľkami zamenili svoje triedy v čase od 16. do 20. mája 2022 s prekrásnou prírodou Belianskych Tatier v Ždiari.
Škola v prírode bola sprevádzaná patrónmi Bl. Carlom Acutisom a sv. Františkom z Assisi, ktorý je patrónom ekológie. Práve oni nám ponúkali „Smerovky“, ktoré sme nasledovali pri jednotlivých vzdelávacích, kreatívnych, športových i turistických aktivitách. Učili sme sa v prírodnej triede, na lúke s výhľadom na Tatranské štíty. Spoznávali sme rastliny a živočíchy chránených oblastí, kultúru a históriu regiónu, navštívili sme Ždiarske múzeum, preskúmali sme zákutia Monkovej doliny. Posledný deň sme sa ocitli hlboko pod zemou v priestoroch Belianskej jaskyne i vysoko nad zemou na náučnom chodníku medzi korunami stromov v Bachledovej doline.
Rozlúčkovou zastávkou so ŠVP bolo Kráľovstvo lesa. S rodičmi sme sa pri návrate zvítali našou hymnou a heslom, „ŠVP Smerovky, dobila nám baterky.“ Odovzdali sme im darčeky, ktoré sme pre nich vytvorili.

 

 

Fotogaléria v článku (aktualizované)

Výletná mozaika piatakov na konci školského roka

Hovorí sa, že šťastie je mozaika zložená z nepatrných malých radostí. Takúto mozaiku malých radostí si tohoroční piataci vyskladali do školského výletu. Najprv ukončili školský rok letným filmovým predstavením v Záhradnom kine. Spolu s rodičmi (dokonca starými rodičmi), rodinnými príslušníkmi a súrodencami si užili krásny animovaný film o zmysle života a životnej iskre Duša. Ďalšiu časť mozaiky tvorili motýle v Botanickej záhrade a piknik s hrami a dobrým jedlom v Kulturparku. Najväčšiu radosť im priniesli zavlažovače vody, pod ktorými sa dosýta vybláznili. Opekačka v Košickom lesoparku plná hier a zábavy ďalší deň bola predposlednou časťou ich výletnej mozaiky, ktorú úspešne dotvorila Noc v škole. 

Určite si každý vie z týchto dní vziať aspoň jeden malý kúsok šťastia a radosti do prázdninových dní.