Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - Ždaňa

V stredu 9. 11. 2022 sa žiaci 1. A a 1. B so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili katechézy o Fatimskej Panne Márii a o patrónoch ich tried – o sv. Františkovi,  sv. Hyacinte a Lucii - v Dome Panny Márie v Ždani.

Pani Dana Kolodzejová žiakom priblížila Fatimské posolstvo a život troch fatimských detí pomocou prezentácie, výstavy, pracovných listov, spoločnej modlitby Radostného ruženca a poklony živému Kristovi v Eucharistii.

Žiaci sa tak na pár hodín ocitli v Škole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ide o program pre deti školského veku, inšpirovaný Deťmi Eucharistie – vzdelávacím a evanjelizačným programom duchovného formovania detí Medzinárodného svetového apoštolátu Fatimy. Základom je úcta k Eucharistii a  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Posolstvo z Fatimy môže pomôcť deťom, mladým ľuďom a aj dospelým obnoviť život modlitby, obety a pokánia rastúc v cnosti, milosti a svätosti vo svojich rodinách.

Viac na: Škola Nep. srdca Panny Márie – Rodinné spoločenstvo Fatima | DOM PANNY MÁRIE (rsfatima.sk)

Hodina ruštiny s lektorkou

Hovoriť, rýchlo odpovedať a tvoriť vety v cudzom jazyku je dôležité. Aj preto sú hodiny s lektormi pre našich žiakov veľmi užitočné. Majú možnosť využiť svoje vedomosti, skúšať hovoriť plynulo, reagovať na cudzí jazyk u človeka, pre ktorého je materinský.
Lektorku Natáliu už dobre poznajú z minulého roka naši deviataci, a tak si opätovné stretnutie s ňou naozaj užili. Naučili sa novú pieseň a v skupinkách za jej malej pomoci vytvárali projekty na tému Cestovanie.
Naši ôsmaci síce Natáliu iba spoznali, ale tiež veľmi pekne pracovali na zadaných úlohách, čím sa zaoberajú ľudia v jednotlivých ročných obdobiach, v dňoch v týždni. Ani v ich triede nechýbala veselá pieseň zameraná na tému, ktorej sa na hodinách venujú.
Obe triedy dostali za znalosť slov, výslovnosť a hlavne odvahu veľkú pochvalu.
 

iBobor

Naši žiaci sa v tomto školskom roku 2022/2023 zapojili do veľmi zaujímavej súťaže iBOBOR, ktorá sa konala od 07.11.2022 do 11.11.2022. Zúčastnilo sa jej 24 žiakov tretieho až siedmeho ročníka v kategóriách Drobec, Bobrík a Benjamín.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V minulom školskom roku sa súťaž konala v 54 krajinách a zapojilo sa do nej viac ako dva a pol milióna súťažiacich. Naši žiaci sa umiestnili na popredných miestach v rebríčku úspešných riešiteľov. Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a tešíme sa na nové úlohy v ďalšom roku.

Učitelia katolíckych škôl sa stretli na metodickom dni

Stretnutie učiteľov a vychovávateľov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy sa začalo v piatok 18. novembra v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov sv. omšou, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Vo svojom príhovore povzbudil učiteľov katolíckych škôl, keď povedal: "Hľadajme teda prvotné nadšenie a s radosťou konajme poslanie katolíckeho učiteľa ..."
 
Po skončení svätej omše sa 590 účastníkov metodického dňa presunulo do Spoločenského pavilónu, kde program pokračoval veľmi zaujímavými prednáškami. Pavol Hrabovecký, prodekan Teologickej fakulty v Košiciach rozprával o duchovných temperamentoch a Tomáš Rusnák si pripravil prednášku na tému Integrálne inovujeme zdravie. Metodický deň sme ukončili spoločným obedom.
 
Viac o metodickom dni sa dočítate na stránke Košickej arcidiecézy:
 

Inspiring Girls

Milá a inšpiratívna bývalá absolventka našej školy Mária Mrázková navštívila našich deviatakov, aby sa s nimi porozprávala o zaujímavých témach života. 
Najprv spoločne hľadali odpoveď na otázku,čo je úspech. Niečo málo im porozprávala o svojej ceste po svete, ktorá ju napokon po získaní rôznych skúseností vrátila späť domov. 
Na záver hovorila o základných princípoch, o odvahe, dôležistosti záľub, ale aj o angažovanosti, ktoré vedú nielen k pracovnému úspechu,  ale hlavne k radosti a zmysluplnému životu.
 
 

Netolerancia na internete. Kyberšikana.

V rámci Týždňa vedy a techniky Slovenskej akadémie vied navštívili opäť našu školu pani psychologičky Jana Papcunová, PhD. a Miroslava Bozogáňová, PhD. S našimi ôsmakmi a deviatakmi v rámci občianskej náuky hovorili o viacerých témach, ktoré hýbu virtuálnym svetom nielen v našej spoločnosti, ale na celom svete.

Na začiatku sa žiaci mohli niečo viac dozvedieť o "fishingu", ako sa možno brániť neželaným smskám a správam. Dozvedeli sa o výskume virtuálneho priestoru, ktorý sa realizuje na akadémii vied, ale aj o niekoľkých zaujímavých zisteniach výskumov, napríklad, koľko percent mladých Slovákov malo skúsenosť s nenávistným prejavom na internete. Spoznali nové možnosti, kde pri akýchkoľvek problémoch v škole vyhľadať pomoc na Edupage. Na záver stretnutia sa hovorilo o dôležitosti komunikovať problémy a o vyhľadávaní pomoci.

Ďalšie zaujímavé otázky a témy sme si sľúbili zodpovedať na najbližšom spoločnom stretnutí pri návšteve Centra spoločenskovedných a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach.