Stretnutie víťazov OK

Fotografie zo stretnutia víťazov predmetových olympiád a               postupových súťaží okresu Košice IV.  (foto v článku)

Školský výlet ôsmakov

Naša cesta začala odchodom vlaku z Košíc v skorých ranných hodinách. Približne okolo 9 hod. sme dorazili na Štrbské pleso (1 350 m n. m.). No a tu sa začala naša túra „po červenej“ smerom na Popradské pleso (1 494 m n. m.). Triedny učiteľ Mgr. M. Beregsászi viedol 12-člennú skupinu žiakov trasou, ktorá odhaľovala nádhery našich Tatier. Po dosiahnutí nášho cieľa a prestávke sme sa rozdelili na 2 tímy. Prvý tím bol určený pre tých náročných "T.U.R.I.S.T.O.V.", ktorí chceli vidieť viac. Vedení triednym učiteľom sa vybrali na Ostrvu (1 980 m n. m.), kde sa im naskytol výhľad doďaleka. Druhý tím pod vedením p. učiteľky Mgr. D. Nedzbalovej sa vybral na Symbolický cintorín, kde sú na pamiatku obetiam Vysokých Tatier umiestnené pamätné tabule s menami ľudí, ktorí zahynuli vo Vysokých Tatrách a v iných svetových veľhorách. Obidva tímy sa neskôr stretli na Štrbskom plese, kde obdivovali pleso a Jazierka lásky. Po rozchode, ktorý každý využil na doplnenie energie, sme sa stretli a spoločne vyrazili, plní zážitkov, na cestu domov. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet! (foto v článku)

Výlet piatakov

Dňa 20.6.2019 žiaci V.A a V.B triedy so svojimi triednymi učiteľkami navštívili mesto Poprad. Vlakom sa presunuli z Košíc do Popradu, kde navštívili výstavu Terakotova armáda v Tatranskej galérii a následne si prehliadli aj toto krásne podtatranské mesto. (foto v článku)

Výlet 1. a 2. roč. do Jasova

Dňa 25.6.2019 sa prváci a druháci našej školy zúčastnili výletu do Jasova. Navštívili aj Jasovskú jaskyňu, kde mohli nielen spoznávať krásy podzemného sveta, ale sa aj príjemne schladiť. (foto v článku)

English Week

Anglický týždeň 
V čase od 3. do 6. júna sa na našej škole konal aktívny jazykový týždeň, ktorého sa mali možnosť zúčastniť žiaci druhého stupňa. Pod vedením dvoch lektoriek, ktorých materinským jazykom je angličtina, boli vytvorené dve skupiny podľa úrovne vedomostí žiakov. Kurz bol vedený intenzívnou formou výučby, kde žiaci mohli využiť svoje jazykové schopnosti, kreativitu, získať nové skúsenosti a prehĺbiť svoje vedomosti. Lektorky priblížili žiakom nie len jazyk, ale aj kultúru anglicky hovoriacich krajín. (foto v článku)
 

Oceňovanie žiakov

Vo štvrtok 20. júna 2019 sa konala slávnosť morálneho oceňovania žiakov a študentov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Medzi ocenenými žiakmi boli aj dvaja naši deviataci Tomáš Takáč a Michal Varga, ktorí z rúk pomocného biskupa Košickej arcidiecézy Mons. Marka Forgáča prijali ďakovné listý a malú pozornosť za dosiahnuté výborné študijné výsledky a reprezentáciu katolíckej školy.

Srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa Božích milostí do ďalšieho štúdia na strednej škole. (foto v článku)