Púť na Mariánsku horu

Prvý júlový týždeň zamestnanci našej školy putovali spolu s pánom kaplánom Michalom na Mariánsku horu v Levoči, kde sme pri svätej omši ďakovali za uplynulý školský rok a zároveň vyprosovali ochranu Matky Božej a veľa milostí pre všetkých zamestnancov a žiakov, ich rodiny a všetkých blízkych. Popoludní sme navštívili Chrám svätého Jakuba v Levoči zasvätený Panne Márii a svätému Jakubovi apoštolovi. Rezbárske práce oltára sú dielom Majstra Pavla z Levoče. Po ozaj hlbokom duchovnom a aj rekreačnom zážitku sme ukončili školský rok a rozišli na prázdniny. (foto v článku)

Morálne oceňovanie žiakov

 

 

V pondelok 25. júna 2018 sa konala slávnosť

morálneho oceňovanie žiakov a študentov v katolíckych školách Košickej arcidiecézy.

Medzi ocenenými žiakmi boli aj dvaja deviataci našej školy 

 

Patrik Timko a Filip Varga,

 

ktorí z rúk pomocného biskupa Košickej arcidiecézy

Mons. Marka Forgáča prijali ďakovné listy

a malú pozornosť za dosiahnuté výborné študijné výsledky

a reprezentáciu katolíckej školy.

 

Srdečne blahoželáme

a vyprosujeme veľa Božích milostí

do ďalšieho štúdia na strednej škole.

 

Pre rodičov budúcich prvákov

 

Zoznam vecí, ktoré je potrebné zabezpečiť pre Vaše dieťa 

do prvého ročníka nájdete na našej stránke tu:

http://www.skolakrasnakosice.sk/zakladna-skola/63

Všetky ostatné potrebné informácie dostanete

prvý školský deň od triednych učiteľov.

Súťaž o Krásnej

Vo štvrtok 31. mája 2018 sa v našom Kaštieli v Krásnej konala dejepisno – geografická súťaž pri príležitosti 875. výročia písomnej zmienky o Krásnej. Žiaci 2. stupňa našej školy sa na akcii aktívne zúčastnili. Súťažili v deviatich družstvách zo všetkých tried druhého stupňa, vystúpili aj s krátkym video programom, ktorý bol aj hlasovacou súťažou, pod názvom : Krásna, miesto, kde žijem. Tieto videá boli po hlasovaní ocenené pánom starostom. 1. miesto vyhrali Sarah Szaboóva, Tomáš Takáč, Michal Varga a Lukáš Radomský. (pokračovanie a foto v článku)