Rorátna svätá omša

“Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13) 
Roráty prinášajú svetlo do nášho bežného dňa. Tešíme sa, že na rorátnu svätú omšu prišli žiaci a učitelia našej školy do Kostola sv. Cyrila a Metóda v bohatom počte. Našli odvahu a premohli svoje vlastné slabosti, zvíťazili nad sebou a svojou vlastnou pohodlnosťou. Ale určite môžu povedať, že rorátna svätá omša má svoje  čaro a hlboký význam prežívania viery. (foto v článku)
 

Dedičstvo otcov

27. novembra 2019 sa v SŠ sv. Košických mučeníkov v Košiciach uskutočnil 25. ročník vedomostnej súťaže Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Našu školu reprezentovali žiaci 8. - 9. ročníka - Marianna Vargová, Kristína Bodnárová a Tomáš Figura. Síce sme nevyhrali, ale žiaci to za neúspech nepovažujú. Sami skonštatovali: "Veľa sme sa naučili a veľa sme toho vedeli." Ďakujeme im za intenzívnu prípravu a želáme im, aby svedectvo sv. Košických mučeníkov a poznatky, ktoré si o nich naštudovali, boli inšpiratívne pre ich život.

Pri adventnom venci...

Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov,
príbuzných a priateľov školy na adventný program,
ktorý pripravili deti materskej školy a žiaci základnej školy
 
dňa 12. decembra 2019 o 16, 00 hod.
 
v telocvični školy.
 
Zároveň ponúkame výrobky v rámci vianočnej burzy,
ktorú pripravili žiaci a učitelia našej školy.
 
Predávame aj vianočný punč.
 

Návšteva planetária

Žiaci piateho ročníka na hodinách geografie v rámci tematického okruhu "Planéta Zem"  spoznávajú  vesmír, planétu Zem,  hviezdy a iné planéty, súhvezdia, prirodzené a umelé družice, vesmírne stanice. Vo štvrtok 21.11. 2019 navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach (planetárium), aby si poznatky získané v škole prehĺbili a obohatili o nové. Vo hvezdárni nám bola premietnutá veku primeraná prezentácia s krásnym výhľadom do ďalekého vesmíru. Všetci sme boli s programom hvezdárne veľmi spokojní. 

Číta celá rodina

Už tradične sa naša škola zapája do Festivalu Číta celá rodina, v rámci ktorého máme vždy možnosť stretnúť súčasných slovenských autorov. Aj tento rok k nám zavítala naozaj zaujímavá pani spisovateľka, respektíve  šéfredaktorka pani Lenka Šingovská, ktorá chce svojimi aktivitami poukázať na to, hodnoty, ktoré nás obklopujú boli vytvorené pre náš lepší život a že je ich dôležité uchovávať a starať sa o ne.
Pani Šingovská nám predstavila krásne knižné publikácie pre malých i väčších, v ktorých opisuje krásy Slovenska v dvoch jazykoch - v slovenčine i v angličtine, a ktoré boli pôvodne určené pre deti Slovákov v zahraničí. Veríme, že sa naša návšteva žiakom naozaj páčila. (foto v článku)
 

PROJEKT