OZNAM

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2,

pozýva rodičov budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka

pre školský rok 2017/2018,

ktorý sa uskutoční v budove školy dňa:

7. apríla 2017 od 14,00 – 18,00 hod.

8. apríla 2017 od   9,00 – 12,00 hod.

Na zápis je potrebné doniesť

rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

(viac  v článku)

PEROHRYZ 2017

" Prvý tvorivý čin, ktorý musí spisovateľ vykonať, je nájsť svojho čitateľa."
 
Deň pred tým, ako školy v našom kraji zatvorili svoje brány a vypustili svojich žiakov a učiteľov na jarné prázdniny, vybrali sa žiaci našej malej, ale veľmi šikovnej a aktívnej redakčnej rady, na odovzdávanie cien krajskej súťaže školských časopisov PEROHRYZ 2017.
 
I napriek tomu, že sme sa neumiestnili v prvej trojke najlepších školských časopisov, o dobrú náladu sme mali postarané. Po vyhlásení výsledkov sme sa oboznámili s názormi poroty na nedostatky nášho časopisu, ale aj s rôznymi nápadmi, ako pracovať v tejto oblasti marketingovo (pozn. trhovo).
 
I keď neplánujeme rozšíriť naše rubriky o klebety o učiteľoch, ani podomový predaj nášho časopisu, tešíme sa, že môžeme spolu tráviť čas, niečo vytvárať, učiť sa a zlepšovať.
 
Všetkým našim čitateľom ďakujeme za priazeň a sľubujeme čo najlepšiu prácu aj na ďalších vydaniach!
Vaši redaktori
 
 

Darujte nám 2%

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

opäť sa na Vás obraciame  so žiadosťou o poukázanie sumy do výšky  2% (3%) zaplatenej dane za rok 2016 v prospech KRIŽINČATÁ o. z., občianskeho združenia založeného pri Základnej škole s materskou školou sv. Marka Križina v Košiciach-Krásnej.

Všetky finančné prostriedky, ktoré občianske združenie touto formou získa, budú použité pre Vaše deti, žiakov našej školy, pri skvalitňovaní ich výchovy a vzdelávania, pri skrášľovaní a modernizácii vnútorných aj vonkajších priestorov školy a okolia školy.

 

Viac info:  http://www.skolakrasnakosice.sk/venujte-nam

Návšteva v 1. ročníku

 

V triedach 1. ročníka  sme v dňoch 14. a 15. marca 2017 privítali šikovných predškolákov z materskej školy na Žiackej ulici a predškolákov z našej MŠ.

Potešili sme ich veselou piesňou, predviedli svoje počtárske, čitateľské a pisateľské zručnosti. Potom sme dali šancu predškolákom, aby si po prvý – krát vyskúšali niektoré školácke úlohy. Darilo sa im naozaj výborne, preto sme ich odmenili sladkými medailami a obrovským potleskom.

Veríme, že sa už onedlho aj oni stanú ozajstnými žiakmi

– prvákmi našej školy!

Deň počatého dieťaťa

Dátum 25. marec vychádza zo sviatku Zvestovania Pána, ktorým slávime počatie Ježiša Krista v lone Panny Márie. Nie náhodou je tento deň aj Dňom zápasu za ľudské práva.

Pri  tejto príležitosti sme opäť chceli motivovať našich žiakov, aby sa zapojili do šírenia úcty k počatému životu.

Nosením bielej stužky, ktorá je základným symbolom kampane Fóra života, vyjadrujeme úctu k životu každého človeka od jeho počatia.

Deň počatého dieťaťa je sviatkom každého z nás, preto:

„Všetko najlepšie k Tvojim počatinám!“.

Aby sme zaujímavým spôsobom oslovili našich žiakov s myšlienkou úcty k životu, zorganizovali sme v stredu 22. marca 2017 v školskom klube „Popoludnie s bábikami“. Žiaci 1. – 6. ročníka si otestovali svoje zručnosti v starostlivosti o bábätká – bábiky a mohli sa aspoň na chvíľu vcítiť do roly otca, či mamy.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tomto milom podujatí aktívne zúčastnili! (foto v článku)

Slávik Slovenska 2017

V utorok 21. marca 2017 sa 23 žiakov našej školy stretlo na  školskom kole súťaže v speve ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska 2017. Tohtoroční slávici spievali naozaj prekrásne... Porota mala ťažkú úlohu vybrať v každej kategórii len troch najlepších.

V I. kategórii (1. – 3. ročník) získali:

1. miesto – Alexandra Ducárová (3. A)

2. miesto – Tereza Ducárová (3. A)

3. miesto – Svetozár Pavlík (3. B)

 

V II. kategórii (4. – 6. ročník) získali:

1. miesto – Klára Genčúrová (6. roč.)

2. miesto – Anna Mária Pavlíková (4. roč.)

3. miesto – Samuel Kocur (6. roč.)

 

Špeciálne ocenenie poroty za krásny spev získali žiaci:

Nina Lacková (1. A), Diana Stolárová (1. B), Eduard Harendarčík (1. B),

Terézia Ogurčáková (2. roč.),

Miriam Čontošová (3. A), Peter Géci (3. A),

Lea Ducárová (5. roč.), Viktória Kažová (5. roč.)

a Anna Demková (6. roč.)

 

Podľa platných pravidiel súťaže Slávik Slovenska 2017 postupujú do obvodného kola súťaže len žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. mieste - Alexandra Ducárová (3. A) a Klára Genčúrová (6. roč.).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a predvedené výkony. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii školy na obvodnom kole súťaže! (foto v článku)