ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto: (vybrané body)

2. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:

(pokračovanie v článku)

 

..., plné znenie rozhodnutia TU

 

Branislav Gröhling, v.r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Aktuálne informácie

Milí rodičia,
 
minister školstva na tlačovej besede informoval o opatreniach prijatých v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu:
 
školy ostanú zatvorené až do odvolania
 
Testovanie 9 sa v školskom roku 2019/2020 ruší.
 
Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
 
Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna
 
Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. 
 
V týchto dňoch pripravuje MŠVVaŠ SR legislatívne normy, aby mohli byť uvedené  termíny presunuté.
 
Postupne Vás budeme informovať o postupe hlavne v súvislosti s podávaním prihlášok na stredné školy, z ktorých prípravou už intenzívne pracujeme a o postupe zápisu žiakov do 1. ročníka.
 
Postup a prihlášku zverejníme na stránke školy.

Prerušenie vyučovania

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice, za účelom ochrany verejného zdravia,

z organizačných dôvodov v súlade s ustanovením §150

ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní

v znení neskorších predpisov 

 

nariaďuje prerušiť vyučovací proces v dňoch

13.03.2020 až 16.03.2020 (vrátane).

       

Dôvodom prerušenia vyučovania sú závery zo zasadnutia krízového štábu Mesta Košice a usmernenie zriaďovateľa Košická arcidiecéza.

Krízový štáb Mesta Košice odporúča prerušenie prevádzky v uvedenom termíne a Košická arcidiecéza odporúča postupovať škole tak, ako Mesto, v ktorom škola sídli.

Zároveň budeme reagovať na aktuálne prijaté opatrenia.

Zápis do 1. ročníka

Fašiangový karneval

"Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy." 

Veselý fašiangový čas si nemohla uniknúť ani naša škola, a tak sa v telocvični stretli masky od výmyslu sveta - všetci superhrdinovia, športovci, princezné, Elzy, víly, ale aj Harry Potter, vodník, či dokonca sporák s pečeným kurčaťom. Ozdobou karnevalu boli dievčatá druhého stupňa, ktoré prišli v krásnych šatách a škraboškách.
Tanec, sútaže, stanovištia, ale aj tombola plná cien vyplnili tento čas pre našich menších i starších žiakov.
 
Na všetkých na konci čakala sladká odmena od našich pani kucháriek. 
 

PROJEKT