Deň otvorených dverí 2022

ZBER PAPIERA POKRAČUJE

Milí žiaci,
 
od januára 2022 do 18. februára 2022
 
pokračujeme v zbere papiera.
 
Papier je možné odovzdať pani upratovačke
 
od 7:00 do 7:40 alebo od 13:00 do 16:30.
 
Papier by mal byť zviazaný a pokiaľ možno aj doma odvážený.
 
Doteraz sme spolu vyzbierali 4 520 kg, teda 4,5 t papiera.
 

DOBRÁ NOVINA

Aj tento rok Vám prinášame Dobrú novinu prostredníctvom koledníckeho videa, ktoré pre Vás s láskou pripravili a natočili žiaci z krúžku SlovoDrama.
Ako môžem podporiť Dobrú novinu:
1. Príspevkom do pokladničky označenej logom Dobrej noviny (nájdete ju vzadu v kaštieli, kde sa teraz slúžia sv. omše a v kostoloch vo filiálkach Vyšnej a Nižnej Hutke)
2. Poštovou poukážkou (nájdete ju pri pokladničke)
3. Prevodom na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu)
4. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu
5. Modlitbou
 
(video sa zobrazí po kliknutí na obrázok)

ADVENT 2021 - SV. JOZEF – VERNÝ STRÁŽCA POKLADOV

Každý deň sa budeme stretať so sv. Jozefom, verným strážcom pokladov. Ráno štartujeme adventnou hymnou prostredníctvom rozhlasu a na začiatku vyučovania sa budeme obracať k nemu modlitbou za naše rodiny, školu a chudobných. Adventný kalendár nám ponúkne každý deň jednu otázku, ktorá nás privedie k Jozefovým pokladom. Budeme spoznávať vlastnosti sv. Jozefa. Veď kto iný, než on, by nám mohol lepšie pomôcť nájsť najväčšie poklady pre naše srdce, ktorými sú Mária a Ježiš? Pridajte sa k nám aj vy touto Adventnou modlitbou a spolu sa pripravme na oslavu Ježišových narodenín i na Jeho druhý príchod! (kliknite na obrázok alebo vo vnútri článku)

Hymna-sv.-jozef-strazca-pokladov.mp3

Prišiel k nám sv. Mikuláš

Tento rok bolo na sviatok sv. Mikuláša u nás v škole opäť veselo. Aj keď prišiel so svojimi anjelmi neštandardne a svoju bradu skrýval pod rúškom, radosť z jeho prítomnosti v triedach to neprekazilo. A keďže naši žiaci sú usilovní a dobrí, ani jedno dieťa neobišlo naprázdno. 

Nech nás štedrosť sv. Mikuláša inšpiruje a nech tento sviatok prežívame nielen v očakávaní, že niečo dostaneme, ale nech sa cez neho naučíme všímať si tých, ktorí pomoc potrebujú. Obdarovávajme sa vzájomne nielen sladkosťami, ale aj pekným slovom, povzbudivým úsmevom, či láskavým pohľadom. Svätý Mikuláš, oroduj za nás!
 

PROJEKT