Zápis detí do MŠ

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018:

Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy

Termín podávania žiadosti: 20. 2. 2017 – 13. 3. 2017

od 8,00 hod. do 15,00 hod

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a Kritéria na prijatie sú zverejnené

na internetovej stránke školy: www.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.

Darujte nám 2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

opäť sa na Vás obraciame  so žiadosťou o poukázanie sumy do výšky  2% (3%) zaplatenej dane za rok 2016 v prospech KRIŽINČATÁ o. z., občianskeho združenia založeného pri Základnej škole s materskou školou sv. Marka Križina v Košiciach-Krásnej.

Všetky finančné prostriedky, ktoré občianske združenie touto formou získa, budú použité pre Vaše deti, žiakov našej školy, pri skvalitňovaní ich výchovy a vzdelávania, pri skrášľovaní a modernizácii vnútorných aj vonkajších priestorov školy a okolia školy.

 

Viac info:  http://www.skolakrasnakosice.sk/venujte-nam

Zbierka poštových známok

Žiacky parlament vyhlasuje

Zbierku poštových známok pre misie

Aj použité poštové známky môžu pomôcť chudobným a hladujúcim.

Čo môžem urobiť?

- vystrihnúť poštovú známku z pohľadnice alebo listovej obálky

 s asi 0,5 cm okrajom (neodlepovať!!!)

- odovzdať do krabičky v triede

do konca februára 2017

Poštové známky budú odovzdané Arcidiecéznej charite v Košiciach.

Po spracovaní sa známky posielajú na zberateľské burzy,

výťažok sa použije na podporu misijných projektov.

ĎAKUJEME!

Deň komplimentov

Každý z nás má rád pochvalu alebo úprimne mienenú poklonu.  A keďže je 24. január Medzinárodným dňom komplimentov, pripravil aj náš žiacky parlament takýto deň pre svojich spolužiakov.

Cieľom bolo povedať si navzájom čo najviac milých slov - oceniť to, čo sa nám na iných páči. A naopak, snažiť sa vyhnúť akýmkoľvek hrubým a nevhodným slovám. Komplimenty si žiaci adresovali osobne, ale aj písomne - týchto bolo doručených približne 100.

Zo všetkých milých odkazov vyberáme jeden adresovaný všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom:

"Na každom žiakovi, žiačke, učiteľovi a učiteľke sa mi niečo páči. Preto všetkým žiakom a žiačkam prajem jednotky a učiteľom a učiteľkám trpezlivosť. Myslím tým aj pani riaditeľku a pána zástupcu.“

A našim spoločným želaním je, aby sme si pekné slová nevraveli len v takýto špeciálny deň, ale aby boli každodennou súčasťou nášho života. A každý deň tak bude krajší... :)

NÁVŠTEVA VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA

Cisár František Jozef I. a cisárovná Alžbeta nazývaná Sissi - postavy (aj) našej histórie, ktoré naši starší žiaci už poznajú z vyučovania dejepisu a poniektorí z úspešného filmu. A keďže Východoslovenské múzeum nám v týchto dňoch ponúka výstavy venované práve týmto osobnostiam, žiaci 8. a 9. ročníka si aj touto formou obohatili svoje vedomosti.  Okrem historických faktov, ktoré už poznáme, nás zaujal osobný a pracovný život cisára - tvrdá disciplína a náročný denný režim, rodinné tragédie, odmietanie pokroku ... Cisár dokonca trikrát navštívil Košice a zomrel pred 100 rokmi uprostred 1. svetovej vojny.  

Už názov druhej výstavy  - Kráľovná Alžbeta a móda - naznačuje, že  najmä dievčatá si prišli na svoje.  Vďaka replikám šiat, zhotoveným podľa autentických obrazov a fotografií,  sme mohli obdivovať štýl a obliekanie tejto krásnej ženy.  Dozvedeli sme sa tiež mnoho zaujímavých informácií, okrem iného aj to, že napriek kráse, bohatstvu a postaveniu trpela chorobami, dokonca anorexiou, a jej život bol sprevádzaný tragédiami a sama tragicky pri atentáte zahynula...

Výstava v nás zanechala mnoho pekných dojmov, ale aj jednu silnú myšlienku. Že krása, bohatstvo a moc naozaj nie sú všetko ... (foto v článku)

OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 14.2.2017 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády,

v ktorom žiačka 9. ročníka

VERONIKA VARGOVÁ

 obsadila v kategórii C (9. ročník)

1. MIESTO

a postupuje do krajského kola.

Úspešnými riešiteľmi sa stali aj ďalší naši zúčastnení žiaci:  

Ivana Timková (9. roč.), Dávid Pancurák a Lukáš Poprocký (8. roč.)

a Klára Genčúrová (6. roč.)

Víťazke aj úspešným riešiteľom blahoželáme

a Veronike prajeme veľa úspechov v krajskom kole!