Rodinné spoločenstvo

 

 

Milí rodičia

pozývame Vás

na plenárne zasadnutie

rodičovského spoločenstva,

ktoré sa uskutoční dňa

 

19. 9. 2018 o 16,30

 

v jedálni ZŠ s MŠ sv. Marka Križina.

 

Triedne aktívy v jednotlivých triedach

budú po skončení plenárneho zasadnutia.

Pozvánka na farskú púť

Pri relikviách blahoslavenej Anky Kolesárovej

 

V utorok  4. 9. 2018 sme sa vybrali do Dómu sv. Alžbety,

kde boli minulú nedeľu umiestnené

relikvie našej novej blahoslavenej

Anky Kolesárovej.

Veríme, že na jej príhovor dobrý Boh vypočuje prosby, ktoré sme mu v spoločnej modlitbe predložili.

 

Blahoslavená Anka Kolesárová je nám vzorom,

ako si zachovať srdce čisté od hriechu.

Môžeme sa od nej učiť i ďalším čnostiam, najmä poslušnosti, prajnosti, pracovitosti, úprimnému priateľstvu s Bohom i s ľuďmi.

 

V centre mesta sme si potom prezreli

a vypočuli si niečo aj o významných budovách na Hlavnej ulici

a samozrejme sme nezabudli ani na chvíľu oddychu v parku a v cukrárni.  

 

žiaci 3. A a 3. B so svojimi triednymi učiteľkami

Oznam o záujmových útvaroch

Ocenenie

Pri príležitosti 875. výročia prvej písomnej zmienky o Krásnej ocenil starosta MČ Krásna JUDr. Marek Kažimír výnimočné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a šírenie dobrého mena o Krásnej. Medzi ocenenými bola aj učiteľka našej školy PaedDr. Františka Fecková.

Pani učiteľka je rodáčkou z Krásnej a tu  v detstve, mladosti aj teraz v dospelom veku sa aktívne zapája do spoločenského a duchovného živote obce a školy.

PaedDr. Františka Fecková každoročne pripravuje s deťmi v rámci Mestskej časti Košice – Krásna kultúrny program ku Dňu matiek, akadémia Sami sebe, Karneval, Mikuláš, muzikál Máš na to, v rámci farnosti pripravuje vianočné akadémie, koledovanie detí, krížovú cestu; spieva vo farskom zbore. Jej kreatívna činnosť je priam nevyčerpateľnou studnicou, kde aj po 20 rokoch pôsobenia v školstve vie načrieť a rozdávať deťom, kolegom, aj dospelým ľudom radosť, jej práca zanecháva stopu v malej duši na celý život.

Pani učiteľka blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl do ďalšej práce.

Morálne oceňovanie žiakov

V pondelok 25. júna 2018 sa konala slávnosť

morálneho oceňovanie žiakov a študentov v katolíckych školách Košickej arcidiecézy.

Medzi ocenenými žiakmi boli aj dvaja deviataci našej školy 

 

Patrik Timko a Filip Varga,

 

ktorí z rúk pomocného biskupa Košickej arcidiecézy

Mons. Marka Forgáča prijali ďakovné listy

a malú pozornosť za dosiahnuté výborné študijné výsledky

a reprezentáciu katolíckej školy.

 

Srdečne blahoželáme

a vyprosujeme veľa Božích milostí

do ďalšieho štúdia na strednej škole.