Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

otvára

svoje brány pre žiakov základnej školy a detí materskej školy

pri príležitosti začiatku školského roka 2019/2020.

Slávnostné otvorenie školského roka  sa uskutoční

dňa 2. septembra 2019 s nasledovným programom:

 

  1. Stretnutie detí a žiakov v budove ZŠ s MŠ  -   8,00 hod
  2. Svätá omša v kostole sv. Cyrila a Metóda   -   8,30 hod
  3. Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 v areáli ZŠ s MŠ 
  4. Organizačné pokyny v jednotlivých triedach.
  5. Žiakom II. stupňa je potrebné  doniesť tašky na učebnice.
  6. Záver - 11,00 hod

 

ŠKD v tento deň nebude v prevádzke.

Ak rodič ešte neodovzdal Zápisný lístok na stravovanie

je potrebné tento doručiť vedúcej ŠJ 2. 9. 2019.

Bez zápisného lístka nie je možné odoberať stravu zdarma.

 

PaedDr. Veronika BECOVÁ

riaditeľka školy

Stretnutie víťazov OK

Fotografie zo stretnutia víťazov predmetových olympiád a               postupových súťaží okresu Košice IV.  (foto v článku)

Školský výlet ôsmakov

Naša cesta začala odchodom vlaku z Košíc v skorých ranných hodinách. Približne okolo 9 hod. sme dorazili na Štrbské pleso (1 350 m n. m.). No a tu sa začala naša túra „po červenej“ smerom na Popradské pleso (1 494 m n. m.). Triedny učiteľ Mgr. M. Beregsászi viedol 12-člennú skupinu žiakov trasou, ktorá odhaľovala nádhery našich Tatier. Po dosiahnutí nášho cieľa a prestávke sme sa rozdelili na 2 tímy. Prvý tím bol určený pre tých náročných "T.U.R.I.S.T.O.V.", ktorí chceli vidieť viac. Vedení triednym učiteľom sa vybrali na Ostrvu (1 980 m n. m.), kde sa im naskytol výhľad doďaleka. Druhý tím pod vedením p. učiteľky Mgr. D. Nedzbalovej sa vybral na Symbolický cintorín, kde sú na pamiatku obetiam Vysokých Tatier umiestnené pamätné tabule s menami ľudí, ktorí zahynuli vo Vysokých Tatrách a v iných svetových veľhorách. Obidva tímy sa neskôr stretli na Štrbskom plese, kde obdivovali pleso a Jazierka lásky. Po rozchode, ktorý každý využil na doplnenie energie, sme sa stretli a spoločne vyrazili, plní zážitkov, na cestu domov. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet! (foto v článku)

English Week

Anglický týždeň 
V čase od 3. do 6. júna sa na našej škole konal aktívny jazykový týždeň, ktorého sa mali možnosť zúčastniť žiaci druhého stupňa. Pod vedením dvoch lektoriek, ktorých materinským jazykom je angličtina, boli vytvorené dve skupiny podľa úrovne vedomostí žiakov. Kurz bol vedený intenzívnou formou výučby, kde žiaci mohli využiť svoje jazykové schopnosti, kreativitu, získať nové skúsenosti a prehĺbiť svoje vedomosti. Lektorky priblížili žiakom nie len jazyk, ale aj kultúru anglicky hovoriacich krajín. (foto v článku)
 

Výlet piatakov

Dňa 20.6.2019 žiaci V.A a V.B triedy so svojimi triednymi učiteľkami navštívili mesto Poprad. Vlakom sa presunuli z Košíc do Popradu, kde navštívili výstavu Terakotova armáda v Tatranskej galérii a následne si prehliadli aj toto krásne podtatranské mesto. (foto v článku)

Výlet 1. a 2. roč. do Jasova

Dňa 25.6.2019 sa prváci a druháci našej školy zúčastnili výletu do Jasova. Navštívili aj Jasovskú jaskyňu, kde mohli nielen spoznávať krásy podzemného sveta, ale sa aj príjemne schladiť. (foto v článku)