Výstava výtvarných prác

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

sa začnú vo štvrtok 13. apríla

a skončia v utorok 18. apríla 2017.

Školské vyučovanie sa začne

v stredu 19. apríla 2017.

 

Materská škola

počas veľkonočných prázdnin

nebude v prevádzke.

 

Konzultácie pre rodičov

 

Triedny aktív

rodičovského spoločenstva

sa uskutoční dňa 19. apríla 2017

od 15,00 – 16, 30 hod.

v jednotlivých triedach

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice.

Čítame mladším kamarátom

Keď zaznie zvonenie po poslednej hodine, všetci žiaci zrazu ožijú. Končí sa predsa vyučovanie. Zvyčajne sa rýchlo berú aktovky na plecia a uteká sa domov, alebo do školského klubu. V mesiaci marec sa však na tomto školskom rituáli niečo malé zmenilo. Traja tretiaci, každý deň iní, sa po vyučovaní vybrali za mladšími spolužiakmi do škôlky, aby im spoločne mohli prečítať pred spaním peknú rozprávku. Žiaci s radosťou čítali rozprávky z knihy Daniela Heviera Nám sa ešte nechce spať. A tí malí  nadšene počúvali ich krásny prednes. Veríme, že sa detičkám príjemne zaspávalo. Tretiaci sú už teraz rozhodnutí, že sa k škôlkarom ešte niekedy vrátia s ďalšími peknými rozprávkami. (foto v článku)

 

KK DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 27. marca 2017 sa v Košiciach uskutočnilo

krajské kolo dejepisnej olympiády.

Spomedzi 19 žiakov v kategórii C (9. ročník) sa naša žiačka

VERONIKA VARGOVÁ

umiestnila na veľmi peknom

4. mieste

BLAHOŽELÁME!

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 28.3.2017 sa naši recitátori, víťazi školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, zúčastnili okresného kola tejto súťaže. Anna Mária Pavlíková (IV. roč.), Laura Hegedušová (IV. roč.), Lea Maria Ducárová (V. roč.) a Juraj Fecko (VIII. roč.) sa v svojich kategóriách museli popasovať so silnou konkurenciou. Napokon sa im podarilo získať pekné umiestnenia.
 
Anna Mária Pavlíková - 3. miesto, I. kategória - PRÓZA
 
Juraj Fecko - 3. miesto, III. kategória - PRÓZA
 
Lea Maria Ducárová - čestné uznanie, II. kategória - POÉZIA 
 
 
Srdečne im blahoželáme!