Jarné prázdniny

 

 pre Košický kraj začínajú

 

v pondelok 18. februára 2019

 

končia 22. februára 2019.

 

Školské vyučovanie sa začne

v pondelok 25. februára 2019.

 

ŠKD v čase jarných prázdnin nebude v prevádzke.

 

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020:

 

Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy

 

Termín podávania žiadosti: 25. 2. 2019 – 8. 3. 2019

od 8,00 hod. do 15,00 hod.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a Kritéria na prijatie sú zverejnené

na internetovej stránke školy: www.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.

Deň otvorených dverí 2019

Vianočné vystúpenie

Vianočné vystúpenie Literárno-dramatického krúžku pre žiakov I. stupňa
 
Stačí, keď dlaň sa dotkne dlane, zhasína tma, zázrak sa stane.
Hviezdy sa dívajú, šepkajú nám: "Už nie si sám."
Do krajiny detstva poďme smelo, pátrajme v nej po priateľoch.
Hviezdy sa dívajú, šepkajú nám, svetlo sa hrá.

Pomaly sa končia prípravy na Vianoce, všade okolo počuť koledy a ohrané vianočné skladby. Ale ako hovorí posolstvo vianočného predstavenia Literárno-dramatického krúžku: 

Nikdy nie je neskoro zamyslieť sa,

poobzerať sa okolo seba a rozhodnúť sa pre dobro!

To je posolstvo Vianoc.

A práve túto vianočnú výzvu odovzdali žiaci krúžku svojim spolužiakom I. stupňa a piateho ročníka v posledný deň pred vianočnými prázdninami. 
Veríme, že im spríjemnilo posledné tohoročné vyučovanie a možno aj zasialo malinké semienko dobra do sŕdc.

Zápis do 1. ročníka

Sára Salkházi

"Byť veselá, keď som šťastná - nie je umením. Byť veselá, keď ma bolí srdce, keď celé moje bytie vedie k smútku, keď azda trpím vtedy. Áno. Najlepší človek je ten, kto trpí veselo." (z denníka Sestry Sáry, 17. marca 1931)   
 
Dvadsiateho prvého decembra sa za múrmi Malej scény v Košiciach pre niekoľkých žiakov a učiteľov II. stupňa zastavil na niekoľko hodín čas. Ponorení do príbehu košickej rodáčky, blahoslavenej Sáry Salkházi, zabudli na to, že vonku ľudia tancujú pri stánkoch s medovinou, bláznivo pobehujú po obchodoch snažiac sa nakúpiť, čo nestihli, na ľudí, ktorí ako o život upratujú a pečú. 

Neuveriteľné predstavenie prinieslo nielen množstvo informácií o dobe a čase. Vyrozprávalo nám život ženy, ktorá prekročila hranice Košíc a stala sa dôležitým svedectvom odvahy s odkazom pre minulosť, dnešok i budúcnosť.  

A v čase vrcholiaceho bláznovstva okolo Vianoc nám opakovane počas celej hry sprítomňovalo odkaz v znamení podobenstva o dvanástich pannách čakajúcich na Ženícha: "Svadobní hostia neprišli. Pán ich pozval na svadbu svojho Syna, ale každý mal veľa práce....".
Ak každý školský rok  hľadáme pre naše triedy vhodných patrónov, tak na túto blahoslavenú nemožno zabudnúť. Blahoslavená Sára vystupuje ako reálny model modernej svätej ženy, ktorá oslovuje svojím príbehom už niekoľko generácií. Takéto divadelné predstavenia sa určite oplatí vidieť! (foto v článku)