Sloboda prejavu a nenávistný prejav na sociálnych sieťach
 
Svet sa nám za posledné mesiace zmenil. Ešte omnoho viac, ako predtým, sa pohybujeme vo virtuálnom priestore. Tento priestor má svoje špecifiká a aj napriek tomu, že už s nami "spolunažíva" niekoľko desaťročí, ešte stále ho nepoznáme úplne, postupne odhaľuje svoje pozitívne, ale i negatívne stránky.
 
Práve preto, v tejto zložitej situácii, akú prežívame, sme veľmi radi, že sme sa mohli online spojiť v rámci Týždňa vedy a techniky s pani psychologičkami Mgr. Janou Papcunovou a Mgr. Miroslavou Bozogáňovou zo Slovenskej akadémie vied v Košiciach.
 
Tie spolu s našimi ôsmakmi a deviatakmi hovorili v rámci predmetu Občianska náuka o slobode prejavu na internete, ale aj o nenávisti, o virtuálnych útokoch rôzneho druhu, ale hlavne o spôsoboch, ako s týmto môžeme pracovať. Diskutovali sme, aké máme skúsenosti s nenávisťou na internete, ako ju môžeme eliminovať a na koho sa obrátiť, ak sa nám niečo negatívne alebo nežiadúce na internete stane.
 
Lebo, ako povedal už Albert Eistein: "Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať."