Dňa 25. 9. 2020 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie Potulky po Košiciach s pánom Kolcunom. Primeraným výkladom žiakov oboznámil s najznámejšími historickými pamiatkami nášho mesta, ktoré sa nachádzajú v centre mesta, na Hlavnej ulici.  Pútavé rozprávanie o histórii nášho mesta žiakov obohatilo o nové poznanie, ktoré budú v škole ďalej rozvíjať.