Naša škola sa zapojila do výtvarnej sútaže s názvom "Biblia očami detí". Tohtoročná téma bola: Vytrvať vo viere. Úlohou žiakov bolo vybrať si z určených kníh Svätého Písma svoj obľúbený úryvok a výtvarne ho zobraziť. Predstavujeme práce, ktoré reprezentovali našu školu a srdečne gratulujeme Emily Pavčík z II. B. Emily sa vo svojej kategórii s názvom práce Danielov Boh poslal svojho Anjela umiestnila v diecéznom kole na skvelom 2. mieste. Jej práca taktiež postupuje do celoštátneho kola a my jej budeme držať prsty.