Milí žiaci, vážení rodičia

po krásnych prázdninových dňoch sa stretneme

na začiatku školského roka 2023/2024,

dňa 04. septembra 2023 o 08:15 hod.

pred farským kostolom sv. Cyrila a Metoda v Krásnej,

každý so svojou triednou učiteľkou, triednym učiteľom.Prvákov budú čakať triedne učiteľky pred Kaštieľom v Krásnej.Po svätej omši, ktorá začne 08:30 hod.

sa presunieme na školský dvor a následne do jednotlivých tried.

Vyučovanie trvá do 11:00 hod.ŠKD a školská jedáleň v tento deň nebude v prevádzke.