Vážení rodičia,
 
zápis do 1. ročníka prebieha elektronickou formou.
Zmena sa týka doručenia podpísanej prihlášky.
 
Vytlačenú elektronickú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi
doručte do školy osobne v pracovných dňoch 
v čase od 7, 30 do 15, 30 hod. alebo poštou. 
 
Rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča nie je potrebné posielať.
Tieto dokumenty overíme dodatočne. 
 
Na Vaše otázky radi odpovieme na t. č. 0911 938 825
 
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.