Po šiestich mesiacoch dištančného vzdelávania, počas ktorých boli žiaci vytrhnutí zo školského prostredia a prenesení do  virtuálneho, sa napokon vrátili do školských lavíc. Niektorí sa adaptovali rýchlo, pre iných to bola veľká zmena, ktorá si vyžadovala čas a správny prístup.

V rámci adaptácie na „nové“ prostredie sa žiaci piateho ročníka zúčastnili online besedy na tému Duševné zdravie a zdravý životný štýl. Počas besedy s pani psychologičkou a sociálnou pedagogičkou z CPPPaP Zuzkin park sa žiaci rozprávali na témy ako potreba a dôležitosť spánku, racionálna výživa, pravidelné stravovanie, oddych, zmysluplné trávenie voľného času (dôležitosť pobytu a pohybu na čerstvom vzduchu, eliminácia času stráveného pred počítačom). Rozprávali sa aj o výhodách a nevýhodách dištančného vzdelávania, porovnávali ho s prezenčnou výučbou a navzájom si vymieňali svoje zážitky. Žiaci sa aktívne zapájali do debaty, kde mohli vyjadriť svoj názor, postrehy a skúsenosti.

V najbližšom období  sú naplánované besedy aj pre vyššie ročníky na témy Prevencia látkových a nelátkových závislostí, Prevencia šikanovania a Riziká virtuálneho prostredia.