V stredu 9. 11. 2022 sa žiaci 1. A a 1. B so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili katechézy o Fatimskej Panne Márii a o patrónoch ich tried – o sv. Františkovi,  sv. Hyacinte a Lucii - v Dome Panny Márie v Ždani.

Pani Dana Kolodzejová žiakom priblížila Fatimské posolstvo a život troch fatimských detí pomocou prezentácie, výstavy, pracovných listov, spoločnej modlitby Radostného ruženca a poklony živému Kristovi v Eucharistii.

Žiaci sa tak na pár hodín ocitli v Škole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ide o program pre deti školského veku, inšpirovaný Deťmi Eucharistie – vzdelávacím a evanjelizačným programom duchovného formovania detí Medzinárodného svetového apoštolátu Fatimy. Základom je úcta k Eucharistii a  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Posolstvo z Fatimy môže pomôcť deťom, mladým ľuďom a aj dospelým obnoviť život modlitby, obety a pokánia rastúc v cnosti, milosti a svätosti vo svojich rodinách. Viac na: Škola Nep. srdca Panny Márie – Rodinné spoločenstvo Fatima | DOM PANNY MÁRIE (rsfatima.sk)