Slávnostná svätá omša Veni Sancte

na začiatku školského roka

 

Slávnostnou svätou omšou Veni Sancte sme začali tento školský rok, v ktorom oslavujeme 30. výročie vzniku našej školy. Svätú omšu v kostole sv. Cyrila a Metoda v Krásnej celebroval pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgač, za účasti duchovných otcov našej farnosti a duchovným správcom UPC Jánom Kulanom.

Naša škola vznikla 1. septembra 1992 a patrónom školy je svätý Marek Križin. Sviatok svätých Košických mučeníkov slávime 7. septembra a teda svätá omša bola zároveň oslavou nášho patróna.

Po skončení svätej omše sme sa presunuli na školský dvor, kde po krátkom kultúrnom programe sa nám prihovoril starosta Mestskej časti Košice – Krásna Ing. Peter Tomko.

 V závere slávnostného otvorenia školského roka sme s radosťou prestrihli pásku pred pavilónom, v ktorom sme zrekonštruovali dolné poschodie. Tri triedy prešli úplnou rekonštrukciou a tak žiaci dvoch tretiackych tried  a jedna trieda deviatakov sa učia v krásnych vynovených priestoroch.

Nový školský rok začíname v pokore, ale plní radosti, že môžeme našim žiakom odovzdávať predovšetkým vedomosti a zároveň formovať ich detské duše.