Jazyk sa najlepšie učí v bežnej komunikácii. To si mohli overiť naši ôsmaci na hodine ruského jazyka s lektorkou Natáliou. Tá im priniesla nielen novú slovnú zásobu, ale aj množstvo otázok, kde si mohli v ruskom jazyku overiť, ako sa vedia predstaviť, ako vedia povedať niečo o svojej rodine, ktoré hodiny majú rady, čo robia po vyučovaní, aké sú ich záľuby. Tiež si precvičili dni v týždni, mesiace a ročné obdobia. Popri vzdelávaní sa ale aj veľa nasmiali na svojich malých milých prešľapoch a chybách.
Lebo ako vedia Slováci učiaci sa po rusky a Rusi a Ukrajinci učiaci sa po slovensky - guľať nie je vždy to isté ako guľať.