Dobrý svätý Mikuláš,

ktorý prinášaš radosť deťom,

daruj môjmu srdcu detského ducha

a nauč ma rozdávať šťastie okolo seba.

Ty, ktorého sviatok nás

pripravuje na Vianoce,

priprav moju vieru na prijatie

tajomstva narodenia Krista.

 

Každoročnou tradíciou našej školy v tomto období je, že nás príde navštíviť sv. Mikuláš. Ten náš ale neprichádza z ďaleka. Žiaci 9. ročníka v prestrojení za Mikuláša a anjelov navštívili každú triedu a za peknú pieseň alebo báseň boli deti odmenené drobnou sladkosťou. Tentokrát Mikuláš s anjelmi neobišli ani pani upratovačky, kuchárky a samozrejme ani vedenie školy.