Dňa 20.2.2023 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorého sa zúčastnilo 36 súťažiacich v troch vekových kategóriách. Všetci recitátori ukázali svoje recitačné umenie a porota  takto rozhodla o výsledkoch:

 

I. kategória - poézia                                                             

1. miesto - Natália Fedorová, III. B 

2. miesto - Amália Nemcová, III. B 

                    Samuel Mišenčík, IV. B 

3. miesto - Katarína Chovanová, II. A 

                    Samuel Mosný II. B 

 

I. kategória - próza

1. miesto - Zoja Lacková, III. A 

2. miesto - Sára Mosná, IV. B 

3. miesto – Linda Labašová, II.A 

                     Nela Dunay, IV.B 

 

II. kategória - poézia                                                           

1. miesto -  Mária Amália Pavlíková, VI. 

2. miesto - Katarína Štefušová, VI. 

3. miesto – Matej Ogurčák, V.B 

 

II. kategória - próza

1. miesto -  Filip Fedor, V.B 

2. miesto - Amália Barkóciová, VI. 

3. miesto – Nela Matvijová, V. A 

 

III. kategória - poézia

1. miesto - Terézia Ogurčáková, VIII. 

 

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v každej kategórii, postupujú do okresného kola.

Držíme im palce, aby boli aj v ďalšom kole úspešní.