Koľko smetí vyprodukuje priemerne jeden občan za rok? Koľko hliníkových plechoviek je potrebné zrecyklovať na výrobu jedného bicykla? Koľko rokov trvá, kým sa v prírode rozloží jedna žuvačka?

Na tieto aj na ďalšie otázky dostali odpoveď naši piataci pri návšteve ZEVA. A čo táto skratka znamená? Ide o zariadenie na energetické využitie odpadov. Na Slovensku máme takého zariadenia len dve, a práve jedno z nich žiaci  5. ročníkov navštívili v dňoch 23. a 24.1. 2023. Žiaci si najprv prezreli areál a potom sa niečo nové naučili o odpadoch, recyklácií, triedení odpadu, skládkach. Na konci našej návštevy si zahrali hru „Človeče, nauč sa!“ Celý čas sa nám venovala a sprevádzala nás lektorka Centra environmentálnej výchovy Mgr. Ľubomíra Brzová, ktorej sa chceme aj touto cestou poďakovať za obohacujúce informácie.