Veselí a plní energie si užili Katarínsku zábavu naši žiaci druhého stupňa. Aktívni deviataci a starší žiaci zo školského parlamentu, ktorí ju mali na starosti, nenechali nič náhode - vyzdobili telocvičňu, pripravili súťaže, malé nočné strašenie aj moderovanie večera. Za celý večer naši žiaci opäť raz ukázali, že im nie je cudzie radovať sa, tancovať, súťažiť a dobre sa zabaviť. 
 
Ďakujeme pánovi kaplánovi, ktorý našich baviacich sa navštívil a pripravil pre nich nočnú sv. omšu.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa nám postarali o výborné občerstvenie a tým, ktorí nám pomohli s upratovaním po akcii.
Tešíme sa na ďalšiu príležitosť zatancovať si!