Téme počatého dieťaťa sa každoročne venujeme rôznymi aktivitami na celoškolskej úrovni: rozdávame všetkým žiakom a zamestnancom biele stužky, letáky, zverejňujeme prezentácie na tému ochrany života od počatia po prirodzenú smrť na web. stránke školy a každoročne organizujeme podujatie pre žiakov v školskom klube pod názvom "Popoludnie s bábikami".
Tento rok 2024 sme na chodbe školskej kaplnky pripravili aj výstavu výtvarných prác žiakov našej školy na tému "Rodina a Základné ľudské právo na život". Práce našich žiakov putovali elektronicky aj na výtvarnú súťaž s rovnakým názvom. Svojimi výtvarnými prácami sa žiaci zamýšľali nad otázkami: Prečo sú rodina a manželstvo dôležité a prečo treba chrániť život každého, aj toho najmenšieho človeka?
V úvode vernisáže spomínanej výstavy (v piatok 22. 3. 2024) sme sa v školskej kaplnke spoločne s našim školským p. kaplánom Františkom pomodlili krížovú cestu za Záchranu nenarodených detí a slávili sme aj sv. omšu Za život.
V pondelok 25. marca 2024 nasledovalo počas vyučovania pripínanie bielych stužiek ako symbolu ochrany života od počatia a rozdávanie letákov žiakom a zamestnancom našej školy. Tejto úlohy sa ujali naše šikovné a ochotné deviatačky, za čo im ďakujeme! Popoludní sa opäť v školskom klube uskutočnilo tzv. Popoludnie s bábikami. Naši žiaci si mohli opäť na chvíľu vyskúšať, aké je to byť otcom a mamou, ktorí sa starajú o svoje deti.

Dokumenty:
den-pocateho-dietata-marec-2024.ppt (1.83 MB | PPT)letakdpd24.pdf (1.01 MB | PDF)