Každoročne sa v závere školského roka v Košickej arcidiecéze uskutoční slávnosť morálneho oceňovania žiakov a študentov katolíckych škôl arcidiecézy. Po dvojročnej prestávke (kvôli pandémii) si v pondelok 20. júna vybraní žiaci prebrali morálne ocenenie pri slávnosti, ktorá sa konala v kostole Ducha Svätého v Košiciach.

Po svätej omši v príhovore žiakom riaditeľ školského úradu Mgr. Miroslav Jacko vyzdvihol ich úspechy a Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup – generálny vikár Košickej arcidiecézy, následne osobne zagratuloval a odovzdal ďakovné listy oceneným žiakom a študentom katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Za našu školu boli ocenené žiačky IX. ročníka:

Anna Mária Pavlíková

Ema Matvijová

Do ďalšieho štúdia im želáme a vyprosujeme Božie požehnanie, veľa darov Ducha Svätého a všetky potrebné milosti.