VOLALI SME DO NEBA SPOLU S DEŤMI CELEJ ZEME

Páter Pio povedal: „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Toto bolo inšpiráciou, aby sme sa spolu s deťmi celého sveta modlili aj my. 18. októbra 2021 zaznelo volanie do neba aj z našej školy. Modlili sme sa za mier a jednotu na celom svete.
Tento rok stojí v centre sv. Jozef, tak ako vyhlásil pápež František. Preto sme všetko zverovali spoločne s Máriou pod ochranu sv. Jozefa. On je pre nás výborným príkladom toho, ako Boh môže obrátiť všetko na dobré, vďaka vernosti a poslušnosti jeho Slovu. Veď kto iný bol Márii a Ježišovi bližší ako on? Do modlitby sa zapojilo 270 detí našej školy spolu s pedagógmi.