V utorok 18. októbra 2022 sa deti na celom svete zjednotili v modlitbe ruženca. Do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, sa zapojili farnosti, školy, škôlky, rodiny a stretká vo viac ako 140 krajinách na všetkých kontinentoch. Medzi nimi aj naša škola.

Od Francúzskej Polynézie až po najzápadnejší kút Kanady sa tento rok na medzinárodnej webstránke zaregistrovalo vyše 830 000 detí. Podľa predbežných údajov je krajinou s druhým najvyšším počtom účastníkov práve Slovensko. K modlitbe sa prihlásilo viac ako 180 000 ľudí zo všetkých kútov krajiny.

K modlitbe ich pozval aj pápež František, ktorý v nedeľu 16. októbra vo svojom príhovore povedal: „Ďakujeme všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí sa iniciatívy zúčastňujú! Pripájame sa k nim a zverujeme do príhovoru Panny Márie strýznený ukrajinský ľud i ďalšie národy, ktoré trpia vojnou a akoukoľvek formou násilia a biedy.“

Začiatky modlitbovej iniciatívy sa datujú do roku 2005, kedy sa skupinka detí zišla pri modlitbe ruženca vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Dospelí, ktorí ich pozorovali, si spomenuli na výrok sv. Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Iniciatíva sa rýchlo rozšírila a stala sa celosvetovým fenoménom. Od roku 2008 ju podporuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. 

Tohtoročná modlitba sa obracala najmä k Bohu Otcovi, ktorý stvoril svet z lásky, túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. Do jeho všemocných rúk zverovali modliace sa deti osobitným spôsobom všetky miesta, kde dnes ľudia nemôžu žiť v pokoji. (zdroj: acnslovensko.sk)