Aj naša škola sa v stredu 18. októbra 2023 zapojí do modlitby sv. ruženca.

Začneme svätou omšou v Kostole sv. Cyrila a Metóda v Krásnej o 8:30 hod.,

po ktorej sa žiaci pomodlia ruženec svetla.

 

Táto iniciatíva dostala názov podľa výroku sv. pátra Pia:

 „Keď sa bude milión detí modliť

ruženec, tak sa svet zmení“,

Detský ruženec vznikol v roku 2005

v hlavnom meste Venezuely v Caracase.

Odvtedy sa deti na rôznych miestach sveta stretávajú, aby sa s vierou

a radosťou spoločne modlili za pokoj a jednotu vo svete.