Páter Pio povedal: „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Toto bolo inšpiráciou, aby sa deti celého sveta modlili ruženec. 18. októbra 2021 zaznie volanie do neba aj z našej školy. Budeme sa modliť za mier a jednotu na celom svete.
Tento rok stojí v centre sv. Jozef, tak ako vyhlásil pápež František. Preto sa budeme modliť „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“. On je pre nás výborným príkladom toho, ako Boh môže obrátiť všetko na dobré prostredníctvom našej modlitby, vernosti a poslušnosti jeho slovu. Veď kto iný bol Márii a Ježišovi bližší ako on? Pridajte sa aj vy duchovne k nám v modlitbe, cez tajomstvá Radostného ruženca!