Naša škola sa vo štvrtok 18. októbra 2018 zapojila

do modlitby sv. ruženca. Všetci žiaci od prváčikov až po deviatakov

sa v Kostole sv. Cyrila a Metóda v Krásnej pomodlili radostný ruženec.

 

 

Táto iniciatíva dostala názov podľa výroku sv. pátra Pia:

 „Keď sa bude milión detí modliť

ruženec, tak sa svet zmení“,

Detský ruženec vznikol v roku 2005

v hlavnom meste Venezuely v Caracase.

Odvtedy sa deti na rôznych miestach sveta stretávajú, aby sa s vierou

a radosťou spoločne modlili za pokoj a jednotu vo svete.