Dňa 2. 2. 2023 sa konalo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy pod názvom „...A slovo bolo u Boha...“ v Spojenej škole sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach.

Našu školu úspešne reprezentovali žiačky:

  • Zuzana Mišenčíková z 1. B, ktorá získala 3. miesto v prednese poézie v kategórii 1. – 2. roč., 
  • Terézia Ogurčáková z 8. roč., ktorá získala 3. miesto v prednese prózy v kategórii 7. – 9. roč., 
  • Amália Mária Pavlíková zo 6. roč., ktorá získala 1. miesto v prednese poézie v kategórii 5. – 6. roč. a postúpila do celoslovenského kola tejto súťaže!

 

Srdečne blahoželáme!