Pozývame Vás k spoločnej  modlitbe krížovej cesty, ktorú sa budú modliť žiaci a rodičia našej školy.
 
Dňa 21. marca 2021 o 14,30 hod cez MS Teams sa budú modliť žiaci a rodičia 2. stupňa.
 
Dňa 28. marca 2021 o 14,30 hod. cez MS Teams sa budú modliť žiaci a rodičia 1. stupňa.
 
Krížovú cestu pripravili učiteľky a učitelia našej školy.
 
Pane Ježišu, ďakujeme Ti za milosť, ktorú nám prejavuješ v každodennom živote. Ty si pre nás podstúpil bolestnú krížovú cestu. Žehnaj nás všetkých, aby sme prichádzali k Tebe ako jedna rodina. Vyprosujeme pre všetkých veľa lásky, sily a zdravia v tejto neľahkej dobe.