V našej školskej rodine sme privítali 33 nových žiakov – prvákov. Spoločne sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše v kostole, príhovorov na školskom dvore a vo svojich triedach si prváčikovia prvýkrát sadli do svojich lavíc, zoznámili sa so svojimi spolužiakmi i s pani učiteľkami a vychovávateľkami.

Vo štvrtok 7. 9. 2023 počas odpustovej svätej omše, slúženej pri príležitosti sviatku Košických mučeníkov, priniesli naši prváci svoje aktovky pred oltár, aby ich pán kaplán požehnal.

Všetkým prvákom prajeme, aby s Božou pomocou zvládli svoje školské povinnosti, ktoré ich čakajú a aby mali vždy pravú radosť v srdci!