V prichádzajúcom advente pozývame žiakov našej školy dňa 6. a 13. 12. 2017 o 6,30 hod na rorátne sväté omše v kostole v Krásnej a následné spoločné raňajky v školskej jedálni. Raňajky si žiaci donesú podľa vlastnej chuti. V tieto dni sv. omša v kaplnke nebude, vyučovanie začne o 7,45 hod. a končí podľa rozvrhu. 
 
Viac o rorátnej sv. omši na: