Sú to spevy a ranné sväté omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Začínajú pred svitaním, aby nám pripomenuli, že pred narodením Ježiša Krista ľudstvo kráčalo vo tmách. Na roráty ľudia chodia  za tmy, obliekajú sa do teplých šiat, lebo vonku je už zima. V rukách nesú lampáše a sviečky.
Na rorátnych svätých omšiach nechýbajú v našom kostole v Krásnej ani deti, ktoré by možno radi sladko spali, ale prichádzajú do kostola, aby prežili, ako do kostola cez okná vniká svetlo, ktoré symbolizuje príchod Krista.
 
Prítomnosť na rorátnej svätej omši je neopakovateľným duchovným zážitkom. Rorátne sväté omše sú cez advent v našom kostole v stredu  9. decembra a 16. decembra 2020 o 6,30 hod. za dodržania platných  protiepidemiologických opatrení.