V hodnotení INEKO dosahuje naša škola rok po roku lepšie výsledky.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček slovenských škôl za školský rok 2021/2022. Jedným z dôležitých ukazovateľov, ktoré majú vplyv na celkové hodnotenie školy sú výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9. V uvedenom školskom roku naša škola získala v Testovaní 5 hodnotu 9,4 a v Testovaní 9 hodnotu 8,3 a celkovým hodnotením sme sa zaradili medzi školy s výbornými výsledkami.

Teší nás najmä skutočnosť, že škola každoročne dosahuje v merateľných ukazovateľoch stále lepšie výsledky, čím sa zvyšuje celkové hodnotenie našej školy. Pri porovnaní výsledkov základných škôl v okrese Košice IV patríme medzi tie školy, ktorých výsledky sú na výbornej úrovni.

INEKO zároveň uvádza, že „celoplošné merania sú totižto dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný rast kvality vzdelávania.“

„Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocný ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.“

V súvislosti s hodnotením škôl Inštitútom INEKO, ale aj komentármi k hodnoteniu škôl sme nesmierne radi, že môžeme prezentovať zlepšujúce sa výsledky našej práce.