V rámci Dní ochrany prírody sa žiaci 5. ročníka zúčastnili prednášky v CVČ Domino na tému
Sokoliar a dravé vtáky. Dostali sa do kontaktu so živými dravcami, ktoré im prelietali nad hlavami,
mali možnosť si dravca aj pohladkať a odfotiť sa s ním.
A tak si žiaci zážitkovým vzdelávaním upevnili učivo, ktoré preberajú na hodinách biológie.