Materská škola otvorí svoje brány dňa 2. septembra 2020 v bežnom režime. Rodičia detí donesú  triednej učiteľke Dotazník TU  a Vyhlásenie rodiča TU
Tlačivo je možné vypísať aj v materskej škole.
Dňa 28.8. 2020 (piatok) môžu rodičia priniesť osobné veci detí do ich tried od 8:00 do 11:30.