Situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19 výrazne zasiahla aj do oblasti vzdelávania. Potreba ostať doma a zabrániť  šíreniu tejto náklazlivej choroby priniesla aj nám učiteľom na 1. stupni nové situácie a s nimi spojené výzvy. Jednou z nich bolo zabezpečiť pokračovnie vyučovania tak, akoby deti boli prítomné v škole. Jedinou možnou voľbou na sprostredkovanie učiva bolo využitie elektronických prostriedkov. Preto všetci učitelia prvého stupňa sú v týchto dňoch so svojimi žiakmi a rodičmi spojení práve cez rôzne elektronické média.

Základným nástrojom na zadavánie učiva, domácich úloh, projektov a rôznych študijných materiálov je portál Edupage, ktorý zároveň slúži aj na vzájomnú komunikáciu medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Okrem toho sprostredkuje informácie o hodnotení žiakov. Domáce úlohy dostávajú vo forme písomných prác, projektov, cvičení a úloh v učebnicach a pracovných zošitoch, či odkazov na online vzdelávacie porály, ktoré ponúkajú inštruktážne videá, zábavné online úlohy a testy. Obľúbené a najčastejšie využívané sú Kozmix, Alf, Viki a pod. Žiaci dostávajú aj rôzne zábavné úlohy, akou bola aj napríklad ponožková výzva v 4.B (viď foto).

Niektorí učitelia, komunikujú so žiakmi prostredníctvom emailov, či používaním rôznych komunikačných aplikácii ako sú Messenger, Wiber, Whatsapp. Umožňuje im to individuálny kontakt so žiakmi, ktorý využívajú nielen na osobné rozhovory,  ale aj  na dovysvetlenie učiva, alebo na kontrolu čítania.

Pre zjednotenie a systematizáciu elektronickej komunikácie naša škola začala aktuálne využívať platformu Microsoft Teams, ktorá posktuje možnosť realizácie online vyučovacích hodín, zdieľanie učebných materiálov a mnoho ďalších užitočných funkcií. Na prvom stupni práve rozbiehame aplikovanie Microsoft Teams do vyučovania a dúfame, že čoskoro prinesie požadované ovocie, pretože okrem možnosti vysvetlenia učiva, prístupu k vzdelávcím materiálom, je tu aj možnosť udržiavania sociálnych kontaktov detí, o ktoré sú teraz ochudobnené.

Keďže naši žiaci prvého stupňa, hlavne 1. a 2. ročníka,  ešte nemajú také zručnosti, aby si v aplikáciach mohli samostatne sledovať svoje školské úlohy, musia túto každodennú činnosť vykonávať rodičia. Pri všetkých ich domácich i pracovných povinnostiach je to úloha, ktorú musia zvládať navyše. Preto im chceme všetkým veľmi pekne poďakovať za spoluprácu a trpezlivosť pri vysvetlení učiva, vypracovaní i posielaní jednotlivých úloh učiteľom na kontrolu.

Dúfam, že nám táto situácia okrem obmedzení prinesie aj veľa skúseností, ktoré využijeme, aj keď sa brány škôl opäť otvoria.