Milí rodičia,

 
Z dôvodu prerušenia vzdelávania v základných školách je pozastavená aj činnosť školského klubu detí.
Z tohto dôvodu je v ŠKD od apríla pozastavené prijímanie poplatkov od rodičov. Ti rodičia, ktorí už zaplatili, presunie sa im platba na mesiac, v ktorom bude činnosť ŠKD obnovená. V prípade, že činnosť ŠKD bude obnovená až v septembri a Vaše dieťa nebude navštevovať ŠKD peniaze Vám vrátime.