“Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13) 
Roráty prinášajú svetlo do nášho bežného dňa. Tešíme sa, že na rorátnu svätú omšu prišli žiaci a učitelia našej školy do Kostola sv. Cyrila a Metóda v bohatom počte. Našli odvahu a premohli svoje vlastné slabosti, zvíťazili nad sebou a svojou vlastnou pohodlnosťou. Ale určite môžu povedať, že rorátna svätá omša má svoje  čaro a hlboký význam prežívania viery.