Zmeníme našu planétu alebo zmeníme seba? Aj túto otázku sme si položili s našimi žiakmi druhého stupňa na Ekotopfilm festivale. Spolu sme si pozreli niekoľko krátkych filmov, ktoré nás prinútili zamyslieť sa nad tým, ako svojím správaním meníme prostredie, ktoré nutne pre svoj život potrebujú nielen zvieratá, ale aj my-ľudia. Zistili sme niečo nové o možnosti šetriť energiu, ako môžeme pomôcť lesom na Sumatre, či korytnačkám. 
Sme radi, že sa môžeme zúčastniť tohto festivalu, lebo nám záleží na tom, akú planétu prenecháme ďalším generáciám.