Školský dvor patrí medzi najobľúbenejšie priestory našej školy. Možno si to ani žiaci neuvedomujú v plnej miere, koľko aktivít sa odohrá práve na našom dvore. Vieme, že dvor nie je dokonalý a dokonca ani nepatrí škole, ale aj napriek tomu sa snažíme všetkými možnými dostupnými spôsobmi robiť z neho bezpečné, ale aj atraktívne miesto na učenie i hry.
K tomu nám výrazne v minulom školskom roku dopomohli financie (konkrétne 3 900 eur), ktoré sme získali z grantového projektu pre cirkevné školy Renovabis.
 
Za získané peniaze sme na náš dvor dali postaviť altánok, ktorý sa stal útočiskom pre mnohé aktivity - stretnutia žiakov počas veľkých prestávok,výučbu, písanie si úloh v školskom klube, stretnutia záujmových krúžkov apod.
Grant nám ale poskytol aj financie, vďaka ktorým sme mohli výrazne zlepšiť kvalitu záujmových krúžkov. Tešíme sa, že zo získaných financií sme zakúpili novú basovú gitaru, gitarové combo, či pomôcky na rôzne krúžky, ako Tvorivú dielňu, Modernú hudbu, Literárno-dramatický krúžok, Šikovné ruky.
 
Tešíme sa, že vyučujúci a vedúci krúžkov môžu sledovať radosť zo získaných vecí medzi žiakmi. Veríme, že aj ďalšími projektami budeme meniť naše prostredie školy tak, aby sme sa v ňom všetci cítili dobre.