Vo štvrtok 20. júna 2019 sa konala slávnosť morálneho oceňovania žiakov a študentov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Medzi ocenenými žiakmi boli aj dvaja naši deviataci Tomáš Takáč a Michal Varga, ktorí z rúk pomocného biskupa Košickej arcidiecézy Mons. Marka Forgáča prijali ďakovné listý a malú pozornosť za dosiahnuté výborné študijné výsledky a reprezentáciu katolíckej školy.

Srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa Božích milostí do ďalšieho štúdia na strednej škole.