V Kaštieli v Krásnej sme otvorili výstavu Patrón školy sv. Marek Križin. V úvode otvorenia zaznela báseň a krátky životopis o Markovi Križinovi. Kultúrny program ukončili piesňou v chorvátčine žiaci 2. roč, ktorú sme počuli spievať žiakov základnej škole v Križevci.
Pani riaditeľka našej školy informovala, čo všetko môžu návštevníci vidieť na výstave: 
práce žiakov našej školy, na ktorých je Marek Križin, 
obrazy Marka Križina, ktoré vlastní škola
fotografie z púte  žiakov a učiteľov do Križevca, rodiska Marka Križina
makety Benediktínskeho kláštora, ktoré zhotovili naši žiaci
patrón triedy - každá trieda má svojho patróna
 
V závere otvorenia výstavy informovala riaditeľka Spojenej školy sv. Košických mučeníkov o činnosti Základnej umeleckej školy v priestoroch našej školy.
 
Výstava potrvá do 28. júna 2019, kedy nás na záver školského roka navštívi pomocný biskup Košickej arcidiecézny Mons. Marek Forgáč.
 
Výstava je prístupná každý pracovný deň, kedy rodičia a návštevníci majú možnosť prezrieť si zaujímavú výstavu.