Tak, ako každý rok, aj tento - výnimočný, v ktorom si pripomíname 400-sté výročie umučenie sv. Košických mučeníkov, sme sa vybrali na púť do kostola do Farnosti Nad jazerom. Pred omšou nám duchovný otec farnosti Peter Kentoš predstavil kostol, deň vysviacky kostola, našim najmladším žiakom ukázal pamätné medaily vyrobené k vysviacke tohto chrámu. Náš pán kaplán Michal Bodnár nám v kázni pripomenul význam nášho patróna, ale vyzval nás aj k tomu, aby sme boli veselí veriaci a svojou radosťou šírili správu o Božej láske. Svätú omšu nám ozvláštnili aj naši žiaci prvého stupňa novou pesničkou k sv. Markovi Križinovi.