V kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach sa uskutočnilo   ocenenie zamestnancov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Z rúk otca biskupa Mareka Forgáča prevzali ocenení Medailu sv. Ondreja.
Ako uviedol: „ Je dobré všímať si dobrých ľudí a oceňovať dobro. Zvlášť v tejto dobe,  keď sme konfrontovaní s negatívnymi udalosťami. A o to viac musíme byť hľadačmi dobra."
Dôležitým kritériom pri ocenení je dlhoročná pedagogická činnosť oceneného, aktívne zásluhy na rozvoji školy, či už v rámci výchovy, vzdelávania alebo pri hospodárskom a ekonomickom zabezpečení školy. Oceneným bol aj Mgr. Svetozár Pavlík učiteľ prvého stupňa, ktorý pracuje na našej škole viac ako 20 rokov.
 
Zároveň všetci zamestnanci našej školy oslávili Deň katolíckych učiteľov prehliadkou Dómu sv. Alžbety sprevádzanú odborným výkladom Milana Kolcuna a spoločným priateľským stretnutím.